Školka má čtyři třídy, v každé jsou dva nebo tři asistenti. Péče o děti nově zůstane na učitelkách a jednom asistentovi. Počtem personálu ve třídě se tak školka vyrovná klasickým mateřinkám.

Do speciální školky přitom docházejí děti, které mají problémy řeči, sluchu, zraku, děti s mentálním nebo tělesným postižením, s vývojovými poruchami či autismem. Péče o ně je tak komplikovanější a náročnější.

Změny se nelíbí pedagogům ani rodičům. „Podle mého názoru bude dopad změn na fungování školky zásadní s ohledem na speciální potřeby dětí. A to zejména v oblasti jejich vzdělávání, individuálního přístupu nebo bezpečnosti,“ řekla Kateřina Stříbrná z Loun. Její čtyřletý syn s těžkým autismem chodí do třídy, kde je 14 dětí, na něž jsou dvě učitelky a tři asistentky.

Vizualizace budoucí podoby Městské plavecké haly Louny
Lounská radnice hledá ředitele nové plavecké haly a koupaliště

„Učitelky i asistentky se dětem věnují s neskutečnou ochotou, trpělivostí a láskou a děti dělají neuvěřitelné pokroky. Nechápu, proč to rušit, když to perfektně funguje. Tím se ublíží hlavně dětem, protože už nebudou mít tolik péče, kolik by potřebovaly,“ uvedla další maminka Petra Jungová.

„Bude to problém“

Do MŠ Speciální nyní chodí 19 dětí, které mají mít asistenta pedagoga. „Když sečteme hodiny všech, vychází pro naši školku čtrnáct úvazků asistentů pedagogů. Máme jich deset. Od ledna určilo ministerstvo na jednu třídu dvě učitelky a jednoho asistenta bez ohledu na to, jaké děti ve třídě jsou. Vzhledem k tomu, že máme čtyři třídy, je zřejmé, že je v jedné třídě i pět dětí vyžadujících asistenta. Jelikož se jedná o děti imobilní či s těžkým postižením, zajistit péči s jedním asistentem bude problém,“ sdělila ředitelka školky Zdeňka Neudertová.

Ministerstvo školství změnu financování asistentů ve speciálních školách obhajuje. „Ve speciálních školách byli asistenti dosud financováni dvojím způsobem. Prostřednictvím příplatku ke krajským normativům a jako podpůrné opatření v rámci společného vzdělávání. Tento dvojí způsob byl neefektivní, administrativně náročný a hrozilo i duplicitní financování. Proto se financování asistentů sjednotilo a budou ve speciálních školách a třídách financováni jako standardní pozice při zohlednění typu školy a handicapu žáků,“ popsala postoj ministerstva jeho mluvčí Aneta Lednová.

Ilustrační foto.
Výstavba dálnice D7 uzavřela starou silnici na hranici krajů

Změny začnou platit v lednu 2020, kdy startuje reforma financování regionálního školství. „Asistent pedagoga bude využíván vždy na jednu třídu. V případě více dětí v jedné třídě náročných na vzdělávání a další péči je možné třeba rozdělit nebo financovat personální podporu z jiných zdrojů. Individuální řešení záleží na konkrétních podmínkách školy,“ dodala.

Ministerstvo tak nechalo na ředitelích mateřských škol, aby si peníze sehnali sami. Město Louny další peníze školce nepošle. „Systém změnila vláda, ne my. Město nad rámec provozního příspěvku školce platí dvě zdravotní sestry,“ vysvětlil lounský starosta Pavel Janda.

Ředitelka mateřské školky nyní jedná s Úřadem práce, zda by bylo možné čerpat na osobu vykonávající činnost pomocného asistenta dotace. Jasno by měla mít během tohoto měsíce.