Obyvatele v Lounské a Staňkovické ulici v Žatci už řadu let trápí spodní voda, která se jim stahuje do rodinných domů. Řešení žádné nepřichází. Proto se obrátili na ombudsmana - veřejného ochránce práv. Ten se jejich problémem zabývá.

Problém s vodou• lidem v Lounské a Staňkovické ulici se stahuje do domů spodní voda
• problém se táhne už řadu let
• může za to špatné odvodnění lokality, hlavně zanesené strouhy, o které se nikdo nestará
• podobný problém město řeší také v lokalitě Starý Vrch za západním nádražím

„Spodní voda nám teče do sklepů domů, kde máme kotle na vytápění a musíme ji čerpat pryč. Problémy máme i na zahrádkách," řekl před časem Petr Slanina na jednání žateckých zastupitelů, kde předal dopis se 41 podpisy majitelů domů v Lounské a Staňkovické ulici, kterých se problém dotýká. „Podle našeho názoru mohou za problém strouhy, které dříve odváděly vodu do Ohře a dnes jsou zanesené nebo úplně zrušené," uvedl.

„Město některé dílčí kroky udělalo, jednoduché řešení ale není. Je třeba najít komplexní řešení. Problém se týká oblasti o rozloze asi 75 hektarů," odpověděla tehdy starostka města Zdeňka Hamousová. Žádné zlepšení ale dosud nepřišlo.

Složitý případ

Obyvatelé zmíněných ulic se proto obrátili na ombudsmana. „Případ ještě není uzavřen. Je poměrně složitý, střetává se v něm státní správa se samosprávou a úplné vyřešení problému obnáší nemalé finanční náklady. Z materiálů shromážděných k dané záležitosti je zřejmé, že aby došlo k nápravě současného stavu, je nutné investovat, ať už do vybudování prvku odvádějícího srážkové vody ze zaústění dešťové kanalizace pod železničním přejezdem v Lounské ulici, vyčištění odvodňovacího příkopu či snížení odtokové báze v prostoru železniční vlečky," sdělila Iva Hrazdílková, tisková mluvčí veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové. „Vzhledem k tomu, že problém v lokalitě trvá už řadu let, chtěla by proto zástupce ochránkyně od žateckého městského úřadu nějaký reálný časový, technický a finanční plán opatření, která jsou realizovatelná a je možné je provést v přiměřeném časovém horizontu," dodala.

Do vyřešení problému se musí kromě města zapojit řada státních úřadů a organizací, které v dané lokalitě spravují pozemky. To se zatím nedaří.

Žatečtí radní před pár dny rozhodli, že nechají vypracovat projektovou dokumentaci na vybudování dešťové kanalizace pro odvodnění lokality ulic Lounské a Staňkovické. Na projekt vyčlenili 200 tisíc korun.

Připomeňte si: Majitele domů trápí spodní voda