Památník sedmi obětem povodní ve Stebně na Podbořansku se dočká opravy. Zajistí ji vlastními silami členové tamního Okrašlovacího spolku Stebno 2020.

Památník obětem povodní z roku 1872, stojící nedaleko železničního viaduktu, je v havarijním stavu. Spolek na opravu památníku dostal grant ve výši 15 tisíc korun z fondu Logit stejnojmenné společnosti z Podbořan.

Památník připomíná oběti povodně, která zasáhla v 25. a 26. května 1872 západní a střední Čechy. Patřila k nejničivějším spolehlivě zdokumentovaným přírodním katastrofám na českém území; kvůli silným dešťům se rozvodnila hlavně povodí Blšanky a Střely. Ve Stebně se protrhl rybník. Velká voda způsobila poškození bývalého mlýna, ve kterém zahynulo sedm lidí, kteří se v něm ukryli před deštěm.