Prohlédnout si přímo v Peruci, kterou si zamiloval, dílo Emila Filly? Třeba obrazy Českého středohoří nebo svitky inspirované lidovými písněmi? Nasát atmosféru přímo na zámku, kde v letech 1947 až 1952 světoznámý malíř žil a tvořil? Prozatím zapomeňte. Návrat Filly do Peruce je v nedohlednu, oprava zámku se dál protahuje.

Vlastník sbírky děl Emila Filly a správce jeho odkazu, Ústecký kraj, obviňuje majitele zámku z průtahů. Tvrdí, že dlouho vůbec nekomunikovali, bránili jim ve vstupu do Pamětní síně a nereagovali ani na jejich návrhy. Vlastníci památky, kde v minulých desetiletích byla díla světoznámého umělce vystavena, naopak říkají, že za vzniklou situaci nemohou, kompletní oprava je prý složitější a nákladnější, než se čekalo a běží dál, navíc prý kraj nepomáhá a nekomunikuje on. Sport je vyhrocený, kraj se rozhodl podat žalobu.


„Ani přes opakované výzvy nesdělili termín dokončení sanace a oprav Pamětní síně E. Filly a odmítli prostory předat do užívání. Rada po dlouhodobých problémech v jednání s majitelkou zámku a po nesplnění uzavřené smlouvy o předání Pamětní síně do užívání, souhlasí s podáním žaloby,“ uvedla Lucie Dosedělová, tisková mluvčí Ústeckého kraje.

Navíc při jediné prohlídce, která byla kraji prý umožněna, údajně našli jeho zástupci Pamětní síň Emila Filly poškozenou. „Při prohlídce bylo zjištěno, že prostory jsou v rámci sanace ve své autenticitě poničeny, například podlahy, táflování a demontovaná kachlová kamna a využívány jako ubytovna dělníků,“ dodala Dosedělová.

Vlastníkem peruckého zámku je od roku 2015 Dominika Matušová. Koupila jej od zahraničních vlastníků, kteří do něj neinvestovali a velmi rychle chátral. Za projektem obnovy památky stojí také Pavel Ondráček, majitel zámku a středověké krčmy v Dětenicích. Ten nařčení kraje, který má na užívání prostor věcné břemeno, odmítá.

Žalobě se diví

„Nechápu. Je to totální nesmysl. Proč chtějí podávat žalobu? Proto, že se památka zachraňuje? To chtějí vystavovat na staveništi? Zámek nelze zatím zpřístupnit, důvod je jednoduchý, dál tam probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Je hlavní a logické ho nejdříve celý opravit, až pak se tam přeci může něco vystavovat,“ řekl Pavel Ondráček s tím, že komunikují, naopak kraj prý nereaguje.


Když se v roce 2016 začala památka opravovat a vlastníci podepsali s krajem smlouvu, zdálo se, že o dva roky později se umělcovo dílo nastěhuje zpět do „nového“. Kraj předpokládal, že zámek se může renovovat po částech. Jenže opravy pokračují a „bitva“ mezi oběma stranami se rozhořela ještě více. Majitelé památky si navíc představují nové, „modernější“ vystavování odkazu Emila Filly. Kraj ale trvá na tom, že s majiteli „není řeč“, nesplnili prý podmínku smlouvy, že síň opraví včas.

Špatný odhad rekonstrukce

Majitelé přiznávají, že původní odhad délky rekonstrukce byl chybný. „Ano, termín dokončení dodržen nebyl. Zámek byl totiž ve špatném stavu, práce jsou o mnoho rozsáhlejší, dělá se v podstatě úplně všechno,“ pokračoval Ondráček s tím, že doufá, že hotovo bude za 2 či 3 roky, maximem je prý 5 let. Záleží i na financích. Není podle něj možné opravit síň zvlášť, musí se prý renovovat celý komplex najednou.

A poškození pamětní síně? „Je to nesmysl. Vše konzultujeme s odborníky. Byla tam ve velkém dřevomorka, proto se musí dělat podlaha, kamna se proto přesunula, samozřejmě se tam v pořádku vrátí. Odvádí se také vlhkost,“ pokračoval Ondráček. Přiznal, že při jedné z fází oprav v místnosti dělníci přespávali, považuje to ale za běžné a logické.

Podle zástupců kraje a jejich posudků ale údajně nebyla dřevomorka v síni v podlaze v takovém rozsahu, aby byl nutný takový zásah. Majitelé zámku a kraj se přou také o to, kdo způsobil podmáčení sklepení. Vlastníci památky tvrdí, že za to může provozovatel pamětní síně. Kraj se proti tomu ohrazuje, kanalizace nebyla prý používána a prostory byly prý v době prodeje v dobrém stavu. Dokazovat to mají dokumenty z prodeje památky.