Atletické hřiště na venkovním sportovišti u lounské ZŠ Přemyslovců není v ideálním stavu. Kromě jiného se zvlnil povrch oválu, po deštích se tam drží voda. Ještě letos se proto chystá rekonstrukce. A to pro malé sportovce zřejmě nebude všechno.

Na opravy počítá letošní investiční rozpočet města s částkou 1,8 milionu korun. „Podle uzavřené smlouvy o dílo budou skutečné náklady činit 870 tisíc korun," uvedli členové investiční komise při radě města. Vzniklou úsporu by škola ráda využila na další zvelebování míst, kde sportují žáci. „Tamní ředitel požádal, aby se za uspořené peníze vyměnila podlaha jejich tělocvičny. Ta je už ve velmi špatném stavu," uvedl starosta Radovan Šabata s tím, že městská rada doporučí zařazení akce ještě do letošního rozpočtu.

Podlaha by mohla být do zimy

Pokud zastupitelé tento krok schválí, mohlo by k rekonstrukci podlahy dojít během podzimu. Prozatím nezávazné kalkulace počítají s náklady kolem 1,4 milionu korun. Lze ale očekávat, že výběrové řízení sumu ještě sníží. Pokud by přeci jen peníze nestačily, může škola uvolnit své rezervy až do výše dvou set tisíc korun.

Louny budou financovat opravy atletického hřiště, potažmo výměnu podlahové krytiny tělocvičny, z mimořádných příjmů z her a loterií. To koresponduje s politikou radnice investovat část těchto peněz „navíc" do obnovy a rekonstrukcí sportovních areálů pro veřejnost. „Nemá smysl ty miliony korun jak se říká projíst na různých příspěvcích na činnost a podobně. Chceme, aby z nich vzešlo něco trvalejšího, hodnotného, co bude sloužit veřejnosti po další léta. Proto je cesta investic do sportovišť správná," vysvětlil již dříve starosta R. Šabata.