Důvodem je dobrá dopravní dostupnost s možností výstavby velkého parkoviště a dalšího prostorového rozvoje. V blízkosti navíc bydlí velký počet obyvatel, což nahrává využití haly v budoucnu.

Ve hře jsou nyní dvě místa – nalevo od zmíněné silnice u cyklostezky nebo napravo u bývalé Edeky. V obou případech bude potřeba změna územního plánu města. Její schválení ale zastupitelé ve čtvrtek odložili. Místo pro halu u cyklostezky se totiž dostalo do kolize s jiným záměrem. Na radnici přišla žádost od společnosti HOME STAV CZ, která chce pozemky města koupit. „Naším záměrem je v místě postavit tři cihlové samostatně stojící domy se čtyřmi nadzemními podlažími. Celkem v nich bude dvacet bytů,“ uvádí se v žádosti společnosti o koupi pozemků s výměrou pět tisíc metrů čtverečných.

V poli u bývalé Edeky město zase plánuje výstavbu zcela nového parku a s tím spojené oddechové zóny pro obyvatele největšího sídliště.

Rozhodnutí o případném prodeji pozemků a změnách územního plánu zastupitelé odsunuli na příští měsíc. Je ale možné, že kvůli závažnosti rozhodnutí verdikt padne až na začátku příštího roku. „Musíme celou lokalitu podrobně probrat. Určit, kde bude nejvhodnější postavit multifunkční sportovní halu, která místa vyčlenit na výstavbu bytových domů a na jaké ploše a v jakém rozsahu by měl být zvažovaný park,“ nastínil místostarosta Jaroslav Špička.

Jen sport nebo i kultura?

Podle místostarosty Radima Laibla by se také mělo určit, jak bude hala vypadat z hlediska toho, jaké požadavky by měla splňovat a ke kterým účelům bude sloužit. „Od toho se budou odvíjet její rozměry a další věci s tím spojené,“ dodal Laibl.

Zvažuje se, zda má hala sloužit jen sportu nebo i kultuře, zda v ní bude například restaurace, objevil se také návrh, že by se k ní přestěhovalo hřiště na národní házenou a tenisové kurty. Na druhou stranu je otázkou k řešení, jak halu postavit co nejefektivněji z ekonomického hlediska a také to, aby její následný provoz příliš nezatěžoval město.

O výstavbě nové sportovní haly se v Žatci mluví řadu let, v poslední době se v této souvislosti konají zásadnější kroky. Výběr konkrétního místa je prvním z nich. Kromě školních tělocvičen je ve městě jediná hala u řeky, její rozměry a vybavení podle sportovců už nevyhovují.

Konkrétnější obrysy dostává také myšlenka na zřízení parku u sídliště Jih. Jeho základem by se měl stát vydatný podzemní zdroj vody, která se z prostoru panelových domů bez užitku odčerpává do řeky Ohře. „Tuto vodu bychom chtěli využít a zadržovat v retenční nádrži, kolem které by vznikl přírodní parčík u sídliště,“ popsala už dřív Gabriela Becková z odboru rozvoje žatecké radnice. Voda z nového parku by pak putovala do lokality Bufo, kdysi vyhlášeného místa na kraji Žatce s výskytem chráněných živočichů. A pak do parků pod nemocnicí. Město plánuje jejich revitalizace.