„Několik měsíců se věnovala lounská radnice přípravě stavby nové sportovní haly. Aktivně to podporovalo i lounské ANO vedené tehdejším místostarostou Milanem Rychtaříkem. Hala měla rozšířit kapacity sportovišť, kde se dá regulérně trénovat a hrát míčové hry. Současně měla narovnat podmínky pro jednotlivé sporty, kdy basketbalisté hrají po nevyhovujících školních tělocvičnách, za které platí více než jiné sporty za městskou sportovní halu. Po volbách se stal Milan Rychtařík starostou a na svůj slib postavit u školy novou halu rychle zapomněl,“ sdělil bývalý starosta Pavel Janda (Pro lepší Louny).

„Pro nás je nová hala důležitá v plánech na rozvoj našeho sportu a hlavně pro práci s mládeží. Bohužel nové vedení se rozhodlo pro jiné priority,“ reagoval šéftrenér Basket Academy Louny Jakub Hnátek, který je zastupitelem města za Pro lepší Louny. Oddíl sdružuje 240 hráčů.

Své rozhodnutí hájí

Podle starosty Milana Rychtaříka vedla ke změně řada argumentů. „Proti hale v areálu školy je několik pádných důvodů. Přípravu sportovní haly jsme ale nezastavili, jen přibrzdili. Budeme se o ní znovu bavit se sportovci, budeme sbírat data, mimo jiné necháme zpracovat analýzu využití sportovních zařízení v Lounech,“ řekl.

Proti stavbě haly v areálu „třetí“ základní školy je i její ředitel Vlastimil Lisse. „Těch problémů, které by hala přinesla, je celá řada. Zabrala by nám například hojně využívané venkovní prostranství, zablokovala příjezd k zadnímu traktu, navíc tady chybí parkoviště,“ vypočetl. Sama škola prý halu nepotřebuje, kapacita jejích sportovišť, tedy tělocvična, posilovna, bazén a venkovní hřiště, je pro tělocvik žáků dostatečná.

Podle radní Jitky Hofmannové se stavba nové haly nezamítla, ale bude se hledat jiná varianta. „Když mluvím se sportovními trenéry, tak nevidím nutnost postavit honem novou sportovní halu, která bude nějaký přílepek ke škole, kdy její ředitel není nadšený a spousty výhrad má i městský architekt. Určitě chceme stavět sportovní halu, ale takovou, aby byla využita ve všech směrech a sloužila všem. Protože nemáme jenom děti, kteří chtějí sportovat, ale i mládež, dospělé a seniory,“ upozornila.

Nové umístění

Louny mají městskou sportovní halu v Rybalkově ulici z 80. let 20. století, v posledních letech prošla modernizací. Původně se uvažovalo, že se rozšíří, kvůli prostoru se ale od tohoto záměru upustilo.

V souvislosti s výstavbou haly se mluví o lokalitě Skalka na jihozápadním okraji Loun. Jde o jednu z největších rozvojových ploch města. Území o ploše 66 hektarů je ohraničené dálnicí D7 a Zeměšskou ulicí ze západní části, zástavbou sídliště ze severní strany, zástavbou rodinných domů z východní části a železniční tratí z jižní části. V posledních letech tam probíhá výstavba rodinných domků, uvažuje se o dalších rodinných domech, bytech, obchodech a zeleni. V současné době se zpracovávají podklady pro výběrové řízení na zhotovitele aktualizace územní studie.

„Vybraní architekti navrhnou, jak by měla lokalita vypadat a co by v ní mohlo být,“ vysvětlila vedoucí odboru správy majetku lounské radnice Petra Kotková. „V rozvojové ploše Skalka bude pravděpodobně potřeba nová škola s tělocvičnou, což se jeví jako ideální příležitost pro stavbu nové sportovní haly,“ řekl při jednání pracovní komise ke sportovní hale městský architekt Radek Janoušek. Takové řešení by sice bylo komplexnější, stavbu haly ale odsouvá o několik let.