Místo pro novou sportovní halu se v Žatci hledalo několik let, uvažovalo se celkem o osmi lokalitách. Zastupitelé v posledních měsících debatovali na svých schůzích o dvou z nich. Druhou zvažovanou variantou byla lokalita v místě pole za bývalým supermarketem Edeka, nově zvaná Lipovka podle blízké Lipové ulice. Tam by ale měly vzniknout bytové domy a park. „Jsme rádi, že se připravovaná stavba sportovní haly někam posunula,“ řekl Josef Popelka, předseda TJ Žatec zastřešující házenkáře, tenisty nebo gymnastky. „Na halu se rozhodně těšíme, jsme rádi, že se udělal tento první krok,“ přidal se Dušan Volráb z florbalového oddílu Jazzmani Žatec.

Ne všichni zastupitelé ale pro návrh změny územního plánu ruku zvedli, pro hlasovalo 12 ze 16 přítomných. „V materiálu pořád nevidím všechny informace, na základě kterých bych měl rozhodnout o tak významné investici. Ta hala tady bude stát desítky let,“ sdělil například zastupitel Jan Novotný, podle kterého předložené materiály „nadržovaly“ jedné variantě. „Nejsem z dostupných informací přesvědčený, že lokalita za bývalým OSP je ta lepší,“ dodal.

close Vizualizace lokality, kde by v budoucnu měla v Žatci vyrůst sportovní hala. Zvoleným místem je nynější pole za bývalým OSP, nalevo od silnice ve směru na Holedeč info Zdroj: MÚ Žatec zoom_in

Zastupitelé ale nakonec většinově rozhodli, že hala bude stát právě za bývalým OSP, jak doporučil i odbor rozvoje města. „Všichni členové sportovní komise a vedoucí oddílů jsou pro tuto lokalitu,“ připomněl zastupitel Jiří Karas.

Za změnu územního plánu v této lokalitě z kolektivního bydlení na plochu občanské vybavení – sport zaplatí město 280 tisíc korun. „U lokality se budou muset posoudit vlivy haly na životní prostředí. Ze závěrů mohou vyplynout nějaké podmínky a stát se také může to, že se lokalita ukáže jako nevyhovující,“ upozornila za žatecký Úřad územního plánování Martina Oppelová. Ke změně nakonec nemusí dojít. "Nyní bude změna projektanty zpracována, bude zpracováno komplexní posouzení vlivů na životní prostředí, poté budou všechny dokumenty předloženy k posouzení dotčeným orgánům státní správy a hlavně občanům. Ti budou mít možnost proti této změně vznášet námitky a připomínky," vysvětlila žatecká projektantka Ivana Vírová.

I když zastupitelé vybrali místo, je jasné, že se sportovci nedočkají haly dřív než za několik let. Přípravy jsou v úplném začátku. Zatím není ani rozhodnuté, jak by měla vypadat ani z čeho ji město zaplatí. Náklady se odhadují v řádech stovek milionů korun. Během dalších příprav musí padnout rozhodnutí, jak bude hala velká, jakou kapacitu bude mít hlediště, jakou parkoviště a zda se objekt bude využívat i ke kulturním účelům.

Pole na jižním okraji města, kde se nacházejí obě zvažované lokality pro sportovní halu, patří k rozvojovým plochám Žatce. Za místem vybraným pro halu směrem k „tankovce“ má vzniknout plocha pro případná další sportoviště, pozemky chce město získat od Pozemkového fondu. V lokalitě Lipovka podél ulice Stavbařů se počítá s bytovou výstavbou a zřízením velkého parku.