Pro výstavbu sportovní haly v Žatci jsou zvažovány tři lokality. Jedním z míst by mohl být nezastavěný prostor pod Nákladní ulicí, kde by mohl zároveň vzniknout parkovací dům. Zaznělo to na jednání žateckých zastupitelů.

O potřebě nové sportovní haly se v Žatci mluví stále častěji. Její stavbu prosazuje hlavně sportovní komise při radě města, využívat by ji mohli házenkáři, volejbalisté, fotbalisté nebo florbalisté. Sportovci v Žatci mají k dispozici sportovní halu Sever nebo školní tělocvičny, jejich prostory jsou ale omezené, třeba hlediště pro větší množství diváků chybějí úplně.

Myšlenka je na úplném začátku

„Nyní se řeší umístění sportovní haly, je několik variant," sdělila starostka Zdeňka Hamousová. „Jednou z nich je prostor pod Nákladní ulicí. Tam by mohl kromě haly vzniknout parkovací dům a stavba by zároveň zpevnila městské hradby. Vyřešily by se tím tři věci najednou," doplnil radní Jaroslav Hladký.

Tento prostor pro umístění sportovní haly navrhl městský architekt Jiří Vaníček. „Vypracovali jsme návrh na stavbu parkovacího domu v tomto místě. A jednou z variant umístění sportovní haly je její stavba na střeše tohoto parkovacího domu. Oživilo by se historické jádro třeba při kulturních akcích, jež by se v hale také mohly konat," vysvětlil J. Vaníček. Dalšími zvažovanými místy jsou prostory vedle koupaliště a vedle fotbalového hřiště Slavoje.

Výstavba sportovní haly v Žatci je v současné době na úplném začátku, chybí studie, projekty, rozhodnuto není ani o jejím umístění. Velkou výzvou pro město bude na ni sehnat peníze, náklady se vyšplhají minimálně na desítky milionů korun. Město také musí počítat s tím, že po výstavbě haly bude muset ročně pravidelně přispívat několik milionů korun na její provoz.