Tělovýchovná jednota Šroubárna Žatec nemusí městu platit 915 tisíc korun. Rozhodli o tom v prosinci zastupitelé města. Pokud by musela částku zaplatit, byl by to pro největší TJ ve městě se stovkami členů velký ekonomický problém.

Město na podzim zaslalo TJ platební výměr, který spolu s penále požadoval zaplacení částky 915 tisíc korun. Jde o peníze za přetlakovou halu na tenis, která loni vyrostla v areálu TJ Šroubárna Žatec nad sokolovnou.

Město halu zaplatilo a následně za zhruba 3,6 milionu korun prodalo TJ Šroubárna. Přitom jí poskytlo dotaci 1,5 milionu korun.Z té šlo 672 tisíc korun jako první splátka zpět městu. Zbytek z dotace, 828 tisíc korun, měla TJ použít na vybudování přípojek k přetlakové hale.

Peníze byly použity ale i na jiné práce, než jsou přípojky. Loni v září zastupitelé neschválili vyúčtování a změnu využití peněz této dotace, a tak radnice poslala TJ platební výměr, aby vrátila i s penále 915 tisíc korun - podle radnice nebylo v souladu se smlouvou o dotaci správně použito 630 tisíc korun a k tomu bylo vyčísleno penále na 285 tisíc.

Těžká finanční rána

„Kdybychom měli peníze vracet, ohrozilo by to chod celé TJ Šroubárna v příštím roce. Ty peníze se nikam neztratily, byly použity v souvislosti s výstavbou haly,” sdělil zastupitelům Stanislav Richter z tenisového oddílu TJ Šroubárna Žatec. Uvedl, že počet členů oddílu díky výstavbě tenisové haly stoupl o polovinu na 170 a u dětí o více než sto procent na 70. „Zvedly jsme si členské příspěvky, abychom za halu mohli městu splácet,” dodal.

Zastupitelé poté vcelku jednoznačně odhlasovali, že TJ žádné peníze vracet městu nemusí.V krátké diskuzi během jejich prosincové schůze ale zaznělo, že došlo v této souvislosti k několika chybám, kterých by se měly zúčastněné strany příště vyvarovat, aby se situace neopakovala.