V části areálu bývalé šroubárny v Žatci by se mohl v budoucnu skladovat a upravovat nebezpečný odpad.

Záměrem Josefa Hubníka ze Žatce je v části areálu, který se dříve využíval ke stáčení a skladování kyseliny sírové u železniční vlečky, sbírat odpad od různých firem, přechodně jej skladovat a následně odvážet k odborné likvidaci nebo dalšímu využití.

Provoz skladu byl ukončen během roku 2003. Předloni došlo ke komplexnímu vyčištění nádrže a celého skladu. V současné době se posuzuje vliv záměru na životní prostředí, podle příslušné dokumentace by se měsíční skladovací kapacita odpadů měla pohybovat okolo 400 tun.

Šroubárna v Žatci patřila k tradičním průmyslovým podnikům ve městě, vyráběla spojovací materiály. V roce 2003 se kvůli špatnému hospodaření dostala do konkurzu. Areál šroubárny koupil v roce 2006 od správce konkurzní podstaty Karel Musil, podnikatel ze středních Čech. Některé jeho části dále pronajímá.