„Baví mě pátrat. Takřka nepoužívám internet, nebaví mě, když mi někdo přinese hotový spis. Musím si ho pěkně sám najít, prolézt všemožné archivy, setkat se s lidmi, ověřit si fakta, vydat se na místa, kde se události staly. Jsem zkrátka pátrací reportér,“ představil se v Opočně Stanislav Motl. Novinář, historik, spisovatel, televizní dokumentarista a v neposlední řadě také záhadolog.

Muž známý například z televizního pořadu Na vlastní oči, kde také ukázal, jak žijí v současné době nacističtí důstojníci, představil v Opočně své plány do dalších měsíců. „Zabývám se teď například dosud neobjasněnou smrtí spisovatele a pilota Antoineho de Saint-Exupéryho, autora Malého prince. Mou vášní je teď také Štefánik a jeho smrt. Pracuji také na projektu, který dokumentuje život dětí bývalých nacistických pohlavárů,“ vyprávěl Motl.

Zaplněnému sálu prozradil, že na některých tématech pracuje třeba i dvacet let a stále objevuje nové a nové věci. To je příklad i jeho dalšího velkého tématu - holokaustu. Motl je znám také díky zmapování života české herečky Lídy Baarové, za války milenky Goebbelse.

A co je hnacím motorem Stanislava Motla? Co ho nutí dál a dál objevovat zajímavé příběhy? „Věřím pořád ve spravedlnost a pravdu, už se asi nezměním,“ usmíval se.

Pátrání v regionu

Stanislav Motl pátral před časem také v okrese Louny. Zajímal se o takzvané Kounovské řady. Záhadu kamenných řad zpracovával pro svůj pořad v rozhlase. A na co přišel? U Kounova jsou už tisíce let umístěné v pravidelných řadách kameny, jejichž funkce zůstává a pravděpodobně také zůstane záhadou. Podle záhadologů mohly řady fungovat například jako pravěký kalendář, místo pro rituály nebo jako pravěká observatoř. Do dnešní doby je zachováno čtrnáct řad, původně jich bylo pravděpodobně šestnáct. Jsou geometricky přesné, vzdálené od sebe 11 až 18 metrů. Řady jsou až 350 metrů dlouhé, táhnou se od severu k jihu a obsahují zhruba 2 500 kamenů. Zajímavostí je, že řady jsou poskládané z křemence, který se v místě jinak nevyskytuje. Je také dokázáno, že větší kameny byly ukládány do připravených lůžek.

Stanislav Motl

Narodil se 6. března 1952 v Ústí nad Orlicí. Je známým novinářem, spisovatelem, dokumetaristou, historikem a záhadologem. Znám je zejména díky knihám s historickou tématikou, které se převážně týkají období druhé světové války, žijících nacistů nebo jejich potomků, holokaustu a televizními reportážemi pro investigativní pořad Na vlastní oči televize Nova. Aktuálně působí mimo jiné v Českém rozhlasu 2 Praha, je autorem pořadu nazvaného Stopy, fakta, tajemství.