„S ohledem na uložení trasy vodovodu v tělese silnice nelze stavební práce provést za nerušené dopravy, ale za částečného omezení provozu podél posuvného pracovního místa, vždy však za umožnění obousměrného provozu. Jelikož stavební práce budou realizovány v obci se souvislou zástavbou sousedních nemovitostí, stanovil správní orgán pro zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnici č. II/250 a přilehlých křižovatkách s touto silnicí omezení nejvyšší povolené rychlosti na 30 km/h,“ uvedla Jitka Stříbrná z odboru dopravně správních agend Městského úřadu v Žatci.

Dopravu v Postoloprtské ulici ve Staňkovicích budou v některých fázích prací řídit regulovčíci.

„V Postoloprtské ulici ve Staňkovicích se nachází vodovod z litinového potrubí z let 1955 až 1970, je zastaralé a poruchové. Rekonstrukci vodovodu provedeme v celkové délce 923 metrů," informovala SVS. Pro rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí pro bezvýkopovou technologii, počítá se ale i s otevřenými výkopy. Stavba je koordinována s obcí Staňkovice, která plánuje rekonstrukci chodníků a silnice.

Mohlo by vás zajímat: Po Velikonocích se uzavře páteřní komunikace na sídlišti Jih v Žatci

Zdroj: Deník/Petr Kinšt