V části Staňkovic u Žatce se začal rekonstruovat vodovod. Potrubí je tam vlivem stáří ve špatném stavu, opakovaně na něm dochází k poruchám.

Rekonstrukce vodovodu vyjde Severočeskou vodárenskou společnost (SVS) na zhruba šest milionů korun, práce mají skončit letos v srpnu. Obec Staňkovice plánuje opravu povrchů komunikace v ulicích Zadní a Myslivecké. Předtím tam SVS provede rekonstrukci vodovodních řadů, jež pocházejí z roku 1955 a vlivem stáří jsou ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchové.

„Rekonstrukce vodovodu přispěje do budoucna přibližně 180 připojeným obyvatelům k bezporuchovému zásobování pitnou vodou,“ uvedl Miroslav Harciník, generální ředitel SVS. „Nynější litinový vodovodní řad v Zadní ulici o délce 569 metrů vykazuje úseky se silnou korozí. K většině poruch tam došlo prasknutím potrubí. Vodovodní řad v Myslivecké ulici je z oceli a má délku 190 metrů. Jde o koncový řad za hranicí životnosti, s minimálním průtokem, značně inkrustovaný a zkorodovaný,“ dodala Dagmar Haltmarová, tisková mluvčí SVS.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci celkem 759 metrů vodovodního potrubí, kdy nově bude jako trubní materiál použit odolný vysokohustotní polyetylén. „Rovněž dojde k přepojení 30 kusů stávajících vodovodních přípojek. Z toho u deseti přípojek se kvůli korozi provede jejich výměna. Součástí rekonstrukce bude výměna tří podzemních hydrantů a osazení šesti nových šoupat,“ vypočítala mluvčí.

Závěrem bude provedena nad výkopovou rýhou provizorní úprava povrchu komunikace. Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení Severočeská stavební a.s. se sídlem v Ústí nad Labem. Stavební práce byly zahájeny v minulých dnech.