Co děláte v době karantény pro své občany?
V rámci možností se snažíme zařídit spoustu věcí – od začátku karantény vaříme ve školní jídelně obědy pro seniory, ale i jiné strávníky, stravu rozvážíme až do domu. Také pro seniory zařídíme nákup potravin a dovoz léků. Na webových stránkách obce informujeme občany o přijatých opatřeních vlády a též jsme vydali Tuchořický zpravodaj, kde jsme podali informace o momentální situaci. Samozřejmostí je také zvýšené zajištění akceschopnosti jednotky SDH obce a zejména doplnění jejího vybavení pro případ, že by došlo k uzavření obce.

Komu byste chtěl naším prostřednictvím poděkovat?
V prvé řadě musím poděkovat všem, kteří se nezištně pustili do šití látkových roušek. Dále musím poděkovat paní ředitelce základní a mateřské školy a jejím zaměstnancům, za zajištění vaření stravy pro seniory. Rád bych též poděkoval zaměstnancům obce, kteří se v těchto nelehkých podmínkách starají o chod obce, ať je to zajištění provozu obecního úřadu, Pošty Partner, ale i úklidu obce a svozu tříděných odpadů. Zvláštní poděkování patří veřejnému opatrovníkovi obce, paní Pilařové, která mimo svou práci, provádí nákupy a rozváží stravu seniorům. Rád bych ještě poděkoval Farnímu úřadu v Liběšicích, a to panu farářovi, Otci Vilémovi, za nabídku čerpání potravin z Potravinové banky.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?
Víte, byl bych nerad, aby to vyznělo špatně, ale myslím, že jsme v Tuchořicích zvyklí se postarat o sebe většinou sami, a to zejména za velké pomoci místních hasičů. Vím, že jak vláda, tak kraj mají svých starostí dost a pomoc by určitě přišla v době, kdy by to bylo opravdu nutné. Spíš mi trochu vadí to, že se na začátku politikařilo, dělalo se PR-ko a nedodržovaly se krizové zákony, uvědomuji si ale, že takovýto vývoj nákazy, nejspíše nikdo nepředpokládal.

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník