Co děláte v době karantény pro své občany?
Město zajišťuje činnosti a aktivity potřebné pro zdraví a bezpečnost obyvatel, fungování města, služeb, běžného života a další související. Opatření se nám daří dělat včas, koordinujeme také některé činnosti a organizace. Pro názornost konkrétní příklady – zajištění ochranných prostředků včetně roušek a jejich rozvozu, rouškové okénko, non-stop linka pro seniory pro nákup základních potravin a léků, fungující provoz pečovatelské služby, opatření ve veřejné dopravě, v oblasti odpadů, zajištění provozu 1 mateřské školy a zařízení pro děti od 7 do 10 let, koordinace spontánních aktivit spolků a dobrovolníků, podíl městské policie na opatřeních. Informovanost obyvatel nejen v Žatci, ale i místních částech – přenášení opatření na podmínky města, funkční telefonní čísla k tématům. Spolupráce krizového štábu se složkami integrovaného záchranného systému, Nemocnicí Žatec.

Komu byste chtěl naším prostřednictvím poděkovat?
Velké poděkování patří všem, kteří dokazují svoji akčnost, flexibilitu a osobní odvahu. Není jednoduché být v provozu a k dispozici s vybavením ochrannými prostředky, které není optimální. Obrovské poděkování si zaslouží všichni zdravotníci, složky integrovaného záchranného systému, Nemocnice Žatec, obchody, služby, dobrovolníci, dárci finančních příspěvků a spousta dalších. Tato doba s sebou přinesla též pozitivní fenomén – velkou společenskou podporu a uznání. Město je především o lidech, kteří v něm žijí. V Žatci i v místních částech ukazujeme, že máme energii, motivaci a srdce všechno zvládnout.

 Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?
Vláda i kraj konají. Tuto situaci zažíváme všichni poprvé. Některá opatření nebo rozhodnutí, ač tak nebyla zamýšlena, způsobují chaos. Leckdy se stane, že je každý aktivní na své úrovni a už to nezkoordinuje s dalšími napojenými. Z centrální úrovně vnímám absenci systémové připravenosti variant postupu, zejména v počátečních fázích. Nu, na příště už budeme připraveni?

 Co je v současnosti největším problémem?
Rozdělila bych to do dvou úrovní. Z pohledu obyvatel jde nejspíše o nedostatek ochranných prostředků, který je umocněný obavou z dané situace a neprospívají tomu ani negativní informace z médií. Z pohledu města – koordinovanost a včasnost informací, malá pružnost, akceschopnost v čase trvá mojí optikou dlouho, chybí validní konzultační partner pro odborné záležitosti, nedostatečné podmínky pro testování. Překvapivé zjištění - začíná se ukazovat, že pravidelné školní a pracovní povinnosti mají svůj význam.

Odběrové místo na testy na koronavirus u žatecké nemocnice.
OBRAZEM: Odběrové místo už stojí, testovat se začne ve čtvrtek