Zuzana Skálová ze Žatce studuje na Západočeské univerzitě v Plzni. Vlastní auto zatím nemá, jedinou možností, jak se může do západočeské metropole dostat, je pro ni vlak. Přímé spojení Žatce a Plzně zajišťují pouze rychlíky soukromého dopravce. Ty jezdí na lince mezi Mostem, Chomutovem, Žatcem a Plzní. Na lidi, kteří s nimi cestují, čeká v letošním roce dlouhodobá výluka. A to kvůli rekonstrukcím železničních mostů přes Ohři v Libočanech poblíž Žatce a přes potok Leska a polní cestu u Kněžic na Podbořansku.

„Výluky mezi Žatcem a Plzní jsou poměrně časté, jsem na ně už celkem zvyklá. Není to ale nic příjemného, cestování vlakem je pohodlnější než náhradním autobusem, navíc se musí mezi nimi přestupovat. Výluky jsou často spojené se zpožděními,“ popsala Skálová.

Správa železnic chce rekonstrukce obou mostů spustit v letošním roce. U obou staveb aktuálně běží výběrové řízení na firmy, které je provedou. „Stěžejní práce poběží ve výluce, která je plánovaná od 1. srpna do 29. října 2021. Akce budou vzájemně koordinovány, aby provoz nebyl narušený víc, než je nutné,“ sdělila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Stav 117 metrů dlouhého ocelového příhradového mostu z 19. století přes cyklostezku a řeku Ohři u Libočan je několik let špatný. Vlaky se po něm sunou šnečí rychlostí deset kilometrů v hodině, opravit se už nedá. Správa železnic proto plánuje jeho rozsáhlou rekonstrukci, která se rovná prakticky demolici. Na jeho místě vyroste nový most, náklady se odhadují na sto milionů korun. Nová nosná konstrukce je navržena jako ocelová trámová s dolní mostovkou o rozpětí 2 x 60 metrů. Stávající střední pilíř na břehu řeky se zbourá a nahradí novým, obě krajní opěry se zesílí a přestaví pro uložení nové konstrukce.

Rekonstrukce se dočká i deset kilometrů vzdálená dvojice mostů u Kněžic. Jeden vede přes polní cestu do chmelnice a druhý se klene nad potokem Leska. „Most přes lesní cestu bude nahrazen novou prefabrikovanou železobetonovou obloukovou konstrukcí, most přes potok Leska projde komplexní rekonstrukcí. Sanací projde také nestabilní násep mezi oběma mosty,“ popsala Friebová.

Stát v minulých letech v okrese Louny významně investoval do revitalizací tratí mezi Žatcem a Chomutovem nebo mezi Louny a Lovosicemi. Na trati Žatec – Plzeň proběhla velká investice do zabezpečovacího zařízení.