Celkové náklady jsou vyčíslené na pět milionů. V létě má začít oprava vozovky, chodníků a parkovacích míst, měnit se bude také veřejné osvětlení.

V současné době dokončuje Severočeská vodárenská společnost v ulici rekonstrukci vodovodu a kanalizace.