Příprava vodního díla na Podvineckém potoce s hrází vysokou 22 a délkou 360 metrů, jehož zásobní prostor bude mít téměř devět milionů metrů krychlových vody, tak pokročila do další fáze. Přehrada má zatopit 123 hektarů polí, chmelnic, ustoupí jí také silnice nebo třicítka staveb.

„Vláda v říjnu schválila zásady pro vypořádání majetkoprávních vztahů pod vodním dílem Kryry. Máme stanovené ceny, za které budeme vykupovat pole, chmelnice a další pozemky, ale i rodinné domy, chaty nebo bývalé předválečné opevnění,“ sdělil vedoucí odboru strategických investic Povodí Ohře Jan Svejkovský. „Jde o motivační ceny, neboť stát má zájem, aby se nemovitosti vykoupily, aby při tom nebyly dlouhé průtahy a aby ti, od kterých se nemovitosti vykoupí, na tom netratili a mohli si za peníze koupit adekvátní náhradu,“ dodal.

Ceny za výkup nemovitostí budou podle jeho slov individuální, záležet bude na jejím typu. „U pozemků to může být třeba i trojnásobek odhadní ceny,“ sdělil Jan Svejkovský. Aby se zabránilo spekulacím, motivační ceny platí pro vlastnické vztahy k nemovitostem k 31. prosinci 2018.

Na výkup nemovitostí pod vodním dílem Kryry stát vyčlenil 365 milionů korun. Celý proces má skončit v roce 2025. Pokud se Povodí Ohře s vlastníkem nemovitosti nedohodne, bude se vyvlastňovat. „Majitel nemovitosti může při vyvlastnění přijít o dost peněz, neboť by se vyvlastňovalo za cenu odhadní, ne za motivační,“ upozornil Svejkovský. Povodí Ohře musí vykoupit nemovitosti na sedmdesáti listech vlastnictví, přehradě ustoupí tři desítky staveb.

Kromě přehrady Kryry plánuje Povodí Ohře kousek vedle ještě výstavbu nádrže Mukoděly na Blšance. Pro tu zatím vláda zásady výkupů neschválila.
Obě přehrady jsou součástí projektu, který si klade za cíl posílit vodní systém na Podbořansku a Rakovnicku, které sužuje sucho. Kromě zmíněných přehrad se počítá s nádržemi Senomaty a Šanov na Rakovnicku, přivaděčem vody z Ohře nebo s úpravami vybraných lokalit, aby vody v přírodě přirozeně zůstávalo co nejvíc.

Nádrže Senomaty a Šanov zatopí 26 hektarů, respektive 22 hektarů, fungovat by měly od roku 2025. „Budou to spíše nádržky, které budou dotovat průtok v Rakovnickém potoce. V létě se budou pravidelně vyprazdňovat,“ vysvětlil Pavel Punčochář z Ministerstva zemědělství. K menším se zařadí také nádrž Mukoděly.

Se stavbou větší přehrady Kryry se počítá zhruba v letech 2035 až 2040. Městečko Kryry, u kterého mají dvě nádrže vyrůst, s nimi nemá problém. „Určitě bychom přehrady, které by zvýšily protipovodňovou ochranu Kryr, uvítali,“ poznamenal starosta Miroslav Brda.

Víc než povodně je z dlouhodobého hlediska problémem sucho. Přehrady u Kryr by tak uvítali i zemědělci. Závlahy, které v regionu jsou, totiž nemají potřebné zdroje vody. Toky v povodí Blšanky patří pravidelně mezi první, na kterých úřady pravidelně vyhlašují zákazy odběrů vody, aby byl zachován alespoň minimální průtok.

Údolí Blšanky se hojně využívá pro pěstování chmele. „Nové přehrady vítáme. Zhruba čtvrtina českých chmelnic má sice závlahy, zdroje vody ale chybí,“ vysvětlil předseda Svazu pěstitelů chmele ČR Luboš Hejda.