Šetření o životních podmínkách domácností se uskuteční na území celé republiky v 11 403 domácnostech, které byly náhodně vybrány.

Statistici vás mohou oslovit od začátku února do 24. května 2020 prostřednictvím vyškolených tazatelů. Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti.