Do stavby nové silnice jsou zahrnuty také úprava stávajícího retenčního prostoru u hřbitova, vyčištění otevřeného odpadu vedeného podél silnice a dále mezi zástavbou nebo nová retenční nádrž pro odvedení vod kolem nové dálnice.

Potřeba zmíněných opatření se ukázala začátkem června, kdy se část Panenského Týnce ocitla po přívalovém dešti pod vodou. V Panenském Týnci pramení Úherecký potok. Jeho vody se přes potoky Zlonický a Bakovský vlévají do Vltavy.