Trojice úseků v celkové délce 16 kilometrů by se měla postupně zprovozňovat v letech 2026 a 2027. Ještě letos se plánuje vypsání výběrových řízení na zhotovitele, ŘSD má stavební povolení na hlavní trasu, brzy by měly začít archeologické průzkumy. Zahájení staveb bude záležet mimo jiné na délce výběrových řízení nebo výkupech pozemků.

ŘSD středočeskou část D7 rozdělila stavebně na tři části – u Slaného od nynějšího konce dálnice u Knovíze, od křižovatky Slaný západ po Kutrovice a nejdelší úsek je Kutrovice – hranice Středočeského a Ústeckého kraje, který naváže na hotovou D7 u Panenského Týnce na Lounsku. Zmíněná část u Slaného se má začít stavět v roce 2025, zbylé dvě v příštím roce.

Stavba dálnice D7 u Chlumčan.
Tady se bude za dva měsíce jezdit. Stavba dálnice D7 u Chlumčan pokročila

Kromě obchvatu Lotouše povede dálnice v trase současné silnice I/7, rozšíří se na čtyři pruhy. Podle projektových dokumentací stavební práce vyjdou dohromady na více než čtyři miliardy korun, přesnější částku ukáží výběrová řízení.

Silnice I/6 byla do současné podoby u Slaného postavena v osmdesátých a devadesátých letech 20. století. Už tehdy se počítalo s budoucím rozšířením na čtyřproudovou dálnici. V současné době komunikace kapacitně nevyhovuje, denně po ní projede 15 tisíc aut a je častým místem dopravních nehod.

Stavba dálnice D6 u Krupé.
Stavbaři pokročili s dalším úsekem D6 Praha – Karlovy Vary. Víme, kdy se otevře

Části dálnice u Slaného nebudou ale poslední, které se plánují na D7 stavět. Až se na konci letošního roku zprovozní úsek u Chlumčan na Lounsku, bude celá dálnice Praha – Chomutov v Ústeckém kraji hotová. Vyjma Postoloprt. Tamních pět kilometrů je z hlediska přípravy i výstavby nejkomplikovanějších z celé D7 a hned tak se po nich jezdit nebude. Na tento úsek nemá ŘSD dosud ani územní rozhodnutí. Chybí výjimky z podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, dálnice totiž povede biokoridorem Chomutovky.

„Je to určitě nejsložitější úsek, co se týká přípravy na celé D7. Paleta problémů, se kterými se tam potýkáme, je pestrá. Věřím, že se s nimi ale nakonec vypořádáme. A to i za pomoci místní samosprávy,“ řekl ředitel chomutovské správy ŘSD Petr Vacek. Současný termín dokončení D7 u Postoloprt je až rok 2028.

Kvůli budoucí výstavbě dálnice D7 se v Postoloprtech posunulo fotbalové hřiště. Staré zázemí nahradilo nové.
Parádní zázemí. V Postoloprtech mají kvůli dálnici fotbalisté nový stadion

Některé problémy se už vyřešily. Fotbalové hřiště je posunuté, ochrana budoucí dálnice před stoletou vodou na soutoku Chomutovky a Ohře je projekčně zajištěná. Nyní se pracuje na tom, jak v geologicky složitých podmínkách založit přemostění dálnice. To nahradí současný mostní objekt s dvojicí železničních tratí z Loun a Postoloprt do Mostu. „Je na projektantech, aby vymysleli efektivní technické řešení v těch geologický složitých podmínkách, které tam jsou. Budeme stavět nový mostní objekt, existuje několik variant, které řešíme. Snažíme se vybrat tu ekonomicky nejefektivnější,“ přiblížil Petr Vacek.

Podle současných termínů se u Postoloprt začne stavět nejdřív v roce 2025. Další potíž v přípravě může nastat ve výkupu pozemků. „Majetkoprávní vypořádání je vždy komplikovaná záležitost,“ popsal ředitel chomutovské správy ŘSD.