Společnost MI Roads zahájila tento týden zemní práce včetně kácení mimolesní zeleně na 6,8 kilometru dlouhém úseku Kutrovice – Panenský Týnec. Práce vyjdou na 42 milionů korun bez daně. Zároveň začal záchranný archeologický výzkum, jeho terénní část potrvá 13 měsíců. Ten vyjde na 107 milionů korun bez daně. „Celoplošný záchranný archeologický výzkum bude prováděn na předem vytipovaných lokalitách, kde lze předpokládat bohaté nálezy vzhledem ke skutečnosti, že Slánsko patří k nejexponovanějším oblastem z hlediska pravěkého, protohistorického a historického osídlení,“ informovalo ŘSD.

V současné době běží výběrové řízení na zhotovitele stavby za projektovaných 1,9 miliardy korun bez DPH, v závislosti na jeho délce ŘSD stavbu zahájí. Předpoklad je, že k tomu dojde ještě letos a tento úsek D7 přímo navazující na hotové části dálnice na Lounsku začnou řidiči využívat v roce 2027.

Policejní hlídka stíhá řidiče, řítícího se po dálnici D7 ve směru od Žatce na Chomutov.
VIDEO: Tak se řítil vůz 237 po dálnici D7. Za tmy a plného provozu málem boural

V pokročilé fázi přípravy jsou i ostatní dva úseky D7 u Slaného – mezi křižovatkou Slaný-západ a Kutrovicemi a křižovatkami Knovíz – Slaný-západ. I tady začaly skrývky ornice pro archeologický výzkum a kácení zeleně. V případě 3,4 kilometru dlouhého úseku Slaný-západ – Kutrovice za projektovaných zhruba osm set milionů korun, jehož součásti bude obchvat Lotouše, rovněž běží výběrové řízení na zhotovitele. S uvedení do provozu se počítá v roce 2026.

Při stavbě Knovíz – Slaný-západ dojde k rozšíření obchvatu tohoto středočeského města na čtyři pruhy do podoby dálnice, předpokládaná cena je 2,2 miliardy korun. Výběrové řízení na zhotovitele plánuje ŘSD vyhlásit letos, zprovoznění je v plánu v roce 2027.

Tento rok nebo možná 2028 přinese řidičům, kteří jezdí po D7 v Ústeckém kraji, velkou změnu. Všechny dosud zdarma využívané úseky na Lounsku, Žatecku a Chomutovsku stát zpoplatní, řidiči osobních aut budou muset mít dálniční známku. „Se zpoplatněním počítáme v momentě, kdy vznikne celistvá část ve směru od Prahy. Stane se tak, až se zprovozní chystané úseky D7 u Slaného,“ vysvětlil ministr dopravy Martin Krupka.

Stavba dálnice D6 u Krupé a plány pokračování prací.
Stavba D6 nabírá tempo. Příští rok by mělo být rozestavěno 50 kilometrů dálnice

Brzy bude D7 v Ústeckém kraji vyjma jednoho úseku, u Postoloprt, hotová. Dokončuje se stavba 4,4 kilometru dlouhé části u Chlumčan na Lounsku. Ke zprovoznění došlo loni, nyní se pracuje na několika set metrech dálnice u křižovatky Louny východ. Úsek začne řidičům komplet sloužit od léta. Loni ŘSD zprovoznilo navazující šestikilometrovou dálnici u Loun.

Podle nedávných vyjádření představitelů ŘSD měla být celá dálnice D7 hotová v roce 2028, pomalu se ale začíná mluvit o pozdějším termínu. A to o roku 2029. Důvodem je komplikovaná příprava a výstavba 4,8 kilometru dlouhého úseku u Postoloprt, kde ŘSD dosud chybí územní rozhodnutí. K tomu potřebuje udělení výjimek z podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, řízení právě probíhá. Následně začne územní řízení. Předpoklad vydání územního rozhodnutí je v průběhu roku 2024, v roce 2025 chce ŘSD získat stavební povolení a vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele. U tak náročné stavby, objektů je 125 včetně osmi mostů, bude trvat řadu měsíců. „Je to určitě nejsložitější úsek. Paleta problémů, se kterými se u Postoloprt potýkáme, je pestrá. Věřím, že se s nimi ale nakonec vypořádáme. A to i za pomoci místní samosprávy,“ řekl před časem ředitel chomutovské správy Ředitelství silnic a dálnic Petr Vacek.

Dálnice D7 v současnosti končí před křižovatkou mezi Postoloprty a Rvenicemi při jízdě od Chomutova na Prahu, či začíná při jízdě ve směru opačném.
D7 je v kraji skoro hotová. Složitý úsek u Postoloprt ale nebude ještě dlouho

Současné termíny hovoří o tom, že D7 u Postoloprt se začne stavět v druhé polovině roku 2026 s uvedení do provozu ve zmíněném roce 2029. S předpokládanou cenou 3,3 miliardy korun se stane nejdražší částí této dálnice. Současná silnice I/7 se podobně jako u Loun nebo Slaného dostaví do podoby dálnice přidáním dvou dalších pruhů. U Postoloprt zmizí křižovatky, zůstanou jen mimoúrovňové u Března a už hotová Postoloprty západ. Mezi Březnem a Postoloprty vyroste doprovodná silnice druhé třídy s novým mostem přes Ohři, na kterou se převede doprava. Pak se nynější most přes řeku zbourá, na jeho místě vyroste nový, dálniční. Přímo na dálnici má být osm mostů, další dva nad dálnicí a tři na ostatních komunikacích. Postaví se také dva železniční mosty, cestu pro pěší mezi městem a novým fotbalovým hřištěm zajistí podchod pod D7. V rámci stavby dálnice u Postoloprt vyroste pět protihlukových stěn s celkovou délkou 1060 metrů. Počítá s řadou přeložek silnic nižších tříd, a to v celkové délce pěti kilometrů.

Dálnice D7 mezi Prahou a Chomutovem bude dlouhá 83 kilometrů, první úseky byly postaveny v souvislosti s výstavbou tzv. Nového letiště v Praze-Ruzyni v průběhu 60. a 70. let minulého století. Do roku 1989 přibyly mezi Prahou a Slaným další části. V osmdesátých a devadesátých letech se postavily jako polovina dálnice obchvaty Slaného, Loun a Postoloprt. V posledních patnácti letech řidiči začali postupně využívat celkem osm úseků D7 na Lounsku, Žatecku a Chomutovsku a také navazující část moderní silnice I/7 k česko německým hranicím v Krušných horách.

Dálnice je důležitá pro mezinárodní dopravu i pro dopravní spojení obyvatel Lounska, Žatecka, Mostecka a Chomutovska s Prahou. V blízkosti D7 vznikla řada průmyslových zón, které zaměstnávají tisíce lidí.

Dálnice D7

Co se staví (termín zprovoznění):

4,4 km Chlumčany (2024)

Plánované zahájení v roce:

2024
6,8 km Kutrovice – Panenský Týnec (2027)
3,4 km Slaný-západ a Kutrovice (2026)
6,5 km Knovíz – Slaný-západ (2027)

2026
4,8 km Postoloprty (2029)

Mohlo by vás zajímat: Těžké nákladní vozy prověřily nové mosty na D7 u Chlumčan

Zdroj: Deník/Petr Kinšt