Nejvyšší ocenění v soutěži Stavba dvacetiletí Ústeckého kraje získala velká rekonstrukce pavilonu A na výstavišti v Lounech. Ten byl slavnostně znovuotevřen v polovině roku 2018 a loni se dočkal přejmenování na Pavilon Josefa Fouska po někdejším významném starostovi města, kterého v roce 1942 popravili nacisté.

Do Loun míří i třetí umístění. To získala novostavba místní plavecké haly, oceněná také prestižním titulem Stavba roku 2021. Dokončena byla v polovině roku 2020.

Stříbrnou příčku získal neméně zajímavý projekt, a to proměna gotického hradu v Litoměřicích. Stavební práce tam probíhaly dva roky a skončily v první polovině roku 2011. Stal se z něj Svatostánek českého vinařství.

Ocenění z rukou hejtmana Jana Schillera převzali starosta Radek Löwy společně se stavebním technikem odboru územního rozvoje městského úřadu Ladislavem Pošíkem. „Ocenění je pro město a jeho architekturu velmi významné, protože hrad, který kdysi býval ruinou, je jednou z dominant městské památkové rezervace. Velké poděkování za jeho záchranu patří předchozímu vedení města, architektovi, dodavateli stavby, památkářům a mnoha dalším lidem, kteří se na realizaci stavebně náročné rekonstrukce podíleli,“ uvedl starosta Löwy.

Objekt dokonce dříve sloužil jako sklad zeleniny, obnova tedy byla velmi náročná. „Všichni jsme se shodli, že nastalo znovuzrození objektu. Já jsem v Litoměřicích vojákoval a pamatuji si, jak jsme tady chodili kolem skladiště shnilých brambor,“ připomněl Miloslav Pavlík, předseda hodnotící komise, minulost hradu, který byl vyhlášen v roce 2013 Stavbou roku Ústeckého kraje.

„Bývalý královský středověký hrad patří mezi nejstarší stavby Litoměřic. Byl postaven ve druhé polovině 13. století. V současné době je spolu se sousedním domem kultury součástí Kulturního a konferenčního centra Litoměřice. Slouží nejen k pořádání významných kulturních a společenských akcí, výstav a podobně. Jsou zde umístěny i tři stálé expozice - expozice věnovaná českému vinařství, expozice mapující historii a současnost litoměřického pivovarnictví a expozice věnovaná památce komika Felixe Holzmanna. Hrad je spravován Městskými kulturními zařízeními Litoměřice,“ shrnula Andrea Neckařová z litoměřického městského úřadu.

Soutěž Stavba dvacetiletí Ústeckého kraje pořádal Ústecký kraj ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků jako odborným garantem. Přihlášeno bylo 15 staveb postavených na území Ústeckého kraje a daných do užívání od ledna 2002 do prosince 2022.