Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) loni v létě zahájilo dlouho očekávanou stavbu obchvatu obce, jehož součástí bude 377 metrů dlouhý a 40 metrů vysoký most. Než z údolí kolem potoka Hutná začnou vyrůstat betonové pilíře a opěry, musí projektanti určit, jak mají vypadat a do jaké hloubky je potřeba je založit. K tomu potřebují data od geologů, kteří v místě od loňského října provádějí průzkum.

Jeho základem jsou vrty, kolem obce je jich šest desítek. „Vrtáme v hloubkách od osmi do čtyřiceti metrů. Hotoví bychom tady měli být do dvou měsíců, výsledkem naší práce budou informace pro projektanty, na základě kterých dopracují projekt podoby mostu,“ vysvětlil Petr Stöhr, geolog společnosti Geofos, která je jedním ze členů sdružení firem, které pro ŘSD obchvat Žiželic staví. Stavba se nejprve musí připravit, proto jsou součástí sdružení geologové a projektanti.

Nestabilní podloží

Geologové v místě vyhloubili několik typů vrtů. Z tzv. jádrových zjišťují, jaké horniny se v zemi skrývají v konkrétních místech, monitorovací síť vrtů sleduje stabilitu svahů a pohyby hladiny podzemní vody. „Na vrtech vidíme, že je to tady z geologického pohledu velice pestré, střídají se jíly s různým obsahem prachovitých částic a písky,“ popsal geolog.

Nestabilní podloží v kombinaci s podzemní vodou v posledních desetiletích způsobily u Žiželic několik sesuvů, pro stavbaře je to velmi komplikovaný terén. „Musíme se s tím vypořádat. Kde bude most stát, je dané, nyní se zjišťuje, co nám tady příroda nadělila. Tomu se musíme technicky přizpůsobit a most postavit tak, aby byl stabilní. Je na projektantovi, jak se most založí, do jaké hloubky, kolik bude mít pilířů,“ vysvětlil Karel Dittrich, stavbyvedoucí společnosti Silnice Group, jež je rovněž členem sdružení.

ŘSD v Žiželicích u Žatce zahájilo v pondělí 2. srpna stavbu obchvatu. Nová silnice uleví obci od provozu na vytížené komunikaci I/27.
Stavba obchvatu začíná. Most u Žiželic bude podobný jako u Velemyšlevsi

„Terén je u Žiželic z geologického hlediska velmi složitý. Mohli jsme při založení mostu jít cestou několika desítek metrů hlubokých pilotů, to by ale nebyl zřejmě ten ekonomicky nejoptimálnější způsob. Proto nejprve proběhne podrobný průzkum, který ukáže konečné technické řešení. Optimální z hlediska ceny mostu a jeho životnosti, která by měla být sto let,“ sdělil při slavnostním zahájení stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Stavba začne příští rok

Návrh mostu je připravený, není ale úplně vyloučené, že se objeví takové podloží, které si vyžádá jinou podobu, jiný počet pilířů. Jasno by mělo být během letoška, kdy projektanti ze společnosti Valbek připraví jeho finální podobu. Podle jejího technického ředitele Lukáše Vráblíka se v případě Žiželic počítá s podobným mostem, který vyrostl v letech 2014 až 2016 na stejné silnici u nedaleké Velemyšlevsi. „I v případě Žiželic jde z geotechnického hlediska o extrémně složitý terén, můžeme očekávat veškeré možné problémy s tím spojené. Most jsme navrhli podobný jako ve Velemyšlevsi, toto řešení se osvědčilo,“ sdělil Vráblík.

Řidičům by se měl nový obchvat Žiželic za 783 milionů korun otevřít na přelomu let 2025 a 2026. Hlavní stavební činnost začne na jaře příštího roku, během letoška se připraví přístupové cesty k místům, kde budou stát podpěry mostu. Kromě mostu přes údolí se přestaví silnice I/27 nad Žiželicemi ve směru na Most, dojde na napřímení některých zatáček a rozšíření o „předjížděcí“ pruh. V průběhu stavby se počítá s její několikaměsíční uzavírkou spojenou s objížďkou. Nový obchvat přinese řidičům rychlejší a bezpečnější cestu, obyvatelům Žiželic úlevu od intenzivní tranzitní dopravy.