„Obchvat Žiželic je hodně specifická stavba, je problematická z hlediska přístupu k pozemkům, zakládání mostu přes údolí a také tím, že bude třeba nejprve provést geologický průzkum. Bude na zhotoviteli stavby, aby na základě monitoringu území navrhl optimální technické řešení mostu z hlediska ceny a jeho životnosti,“ sdělil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Pozůstatek prehistorické řeky

Údolí Hutné, které u Žiželic překlene 40 metrů vysoký a 377 metrů dlouhý most, je pozůstatkem prehistorické řeky, z velké části se tam nacházejí nestabilní písky a jíly. V místě došlo v nedávné době k několika sesuvům, které poškodily také silnici I/27. Založení mostu bude komplikované, podkladem pro technické řešení se stane podrobný geologický průzkum, jenž proběhne v následujících měsících.

Žerotín leží šest set metrů od dálnice, hluk aut se k obci nese přes pole a údolí potoka.
V Žerotíně si stěžují na hluk z dálnice, měření překročení limitů nepotvrdila

ŘSD se chce vyvarovat problémům, které před pár lety doprovodily stavbu obchvatu nedaleké Velemyšlevsi na téže silnici. V roce 2015 došlo k jejímu zdržení kvůli založení základů mostu přes podobné údolí Chomutovky.

„Po přípravných pracích se započalo s vrtáním piloty. Při tom se odhalily geologické anomálie a byl proto nařízen dodatečný geologický průzkum,“ vysvětlila tehdy mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Stavba nabrala zhruba půlroční zdržení.

Metoda design and build

ŘSD staví obchvat Žiželic metodou design and build, vítězný zhotovitel, sdružení firem Silnice Group, Eurovia, SMP, Valbek a Geofos, v místě nejprve postaví přístupové cesty, následovat bude geologický průzkum a několikaměsíční monitoring, na jehož základě navrhne technické řešení mostu, které doplní projektovou dokumentaci. Hlavní stavební činnost se proto rozjede až v příštím roce, podle smlouvy má být vše hotové za 42 měsíců. ŘSD plánuje zprovoznění obchvatu v roce 2026.

„Díky využití metody design and build se u této složité stavby podařilo zkrátit dobu přípravy, do jedné soutěže se skloubilo několik etap,“ řekl Mátl.

Část lounské ulice 28. října projde rekonstrukcí, omezení mají trvat do srpna 2023.
V Lounech se zavírá frekventovaná silnice. Řidiče čekají komplikace rok

ŘSD využívá u složitých staveb zmíněnou metodu stále častěji, nyní to je například na opravu mostu v Brně, na dálnici D1 nebo části obchvatu Pardubic, kde vyroste náročná mostní estakáda přes Labe.

Obchvat Žiželic vyjde na 783 milionů bez DPH. Nová silnice se ve směru od Žatce odpojí vpravo od stávající trasy a mostem překlene údolí s železniční tratí Žatec – Chomutov a potokem Hutná. Hned za mostem začne přídatný jízdní pruh v délce 600 metrů, který řidičům ve stoupání ve směru na Most umožní předjet pomalu jedoucí vozidla. Díky obchvatu Žiželic se navíc Žatec dočká kvalitního napojení na dálnici D7 Praha – Chomutov, s jejímž dokončením se počítá v roce 2027 nebo 2028.