"Rádi bychom pozvali na speciální prohlídky, které budou probíhat ve dnech 5. a 6. července, tentokrát zaměřené na naše nejmenší, od 4 do 12 let. Kostýmovaní průvodci v rolích členů hraběcí rodiny Kulhánků z Klaudensteina provedou děti zámkem zábavnou formou. Během prohlídky děti vyplní tajenku, bude-li správně, objeví poklad v podobě sladké odměny. Menší děti mohou soutěžit za pomoci svých rodičů," zve kastelánka zámku Jana Zajíčková.

Otevřený bude zámek od 10.30 do 15.30 hodin, kdy začne poslední dětská prohlídka. Prohlídky pro děti začínají vždy v půl, klasické prohlídky pro všechny návštěvníky v celou hodinu.

"Doporučujeme rezervaci na telefonu 778 486 747 nebo na e-mailu steknik@npu," dodává kastelánka.

Zámek Stekník
Na místě dnešního zámku stávala kolem roku 1600 pozdně středověká tvrz rytířské rodiny Kaplířů ze Sulevic. V roce 1681 koupil zbytky vyhořelé tvrze bohatý žatecký měšťan Jan Jiří Kulhánek, na místě tvrze postavil barokní zámek. Ve 2. polovině 18. století jeho vnuk Jan František z Klaudensteina vtiskl zámku současnou rokokovou podobu, došlo k velké přestavbě památky. Posledním soukromým vlastníkem byla rodina švýcarského konzula Gérolda Déteindre. Později zámek sloužil pro potřeby statku, následně jej jako depozitář využívala Národní galerie. V roce 1997 jej do správy získal Národní památkový ústav. Od té doby se postupně rekonstruuje, ožívá a zpřístupňuje se veřejnosti.

close Kostýmované prohlídky na zámku Stekník. info Zdroj: Správa zámku Stekník zoom_in Kostýmované prohlídky na zámku Stekník.