U zámku ve Stekníku na Žatecku vyroste čistička odpadních vod. Půjde o domovní čističku s kapacitou 8 až 12 osob.

Národní památkový ústav, který zámek spravuje, požádal o vydání územního rozhodnutí k čističce. Zároveň s tím má v areálu zámku vzniknout sociální zařízení pro návštěvníky.

Výstavba čističky je jeden z dalších kroků obnovy této významné památky Žatecka. Zámek ve Stekníku je v dlouhodobé rekonstrukci, pro návštěvníky je uzavřený. Přístupné jsou jen jeho zahrady a kaple. Cílem jeho dlouholeté obnovy je jeho budoucí zpřístupnění pro veřejnost.

Práce probíhají od roku 1997

Práce na opravách zámku probíhají od roku 1997, kdy byl převeden ze správy Národní galerie Praha na Památkový ústav Ústí nad Labem. Ve čtyřech etapách v letech 1999 až 2007 došlo za 15 milionů korun k opravě střechy a krovu. V letech 2000 až 2001 byla provedena rekonstrukce elektroinstalace. „Při její realizaci došlo bohužel na několika místech k velmi destruktivním zásahům. Vedly k poničení původní freskové výmalby na několika místech. Firma například vyřezala do stěny otvor na podružný rozvaděč, přestože zde byla sondou restaurátora odkryta cenná fresková výmalba. Na stěnách chodby, kde se bohudíky nepotvrdila cennější výmalba, jsou další nešetrné zásahy, které zde firma vedla pro nové rozvody sítě,“ přiznávají památkáři.

V roce 2000 byla také zrestaurována východní vjezdová vrata do nádvoří. V letech 2001 až 2004 došlo k opravě centrálního schodiště v západní zahradě, které bylo v havarijním stavu.

V průběhu let byl řešen problém související s vodou. Stekník nemá vybudován vodovodní řád, tamní voda je závadná. Do vesnice je už řadu let dovážena cisternami. Zámek musel řešit problém s vodou a jejího zabezpečení z vlastních zdrojů. Po marných pokusech oživit zámeckou studnu, byla nakonec zvolena varianta hydrogeologického vrtu. Akce byla provedena koncem roku 2001. Voda je čerpána z 50 metrů hlubokého vrtu, takže není kontaminovaná organickými prvky, prochází ještě filtry, které jí zbavují všech nežádoucích anorganických sloučenin.

Zámek se otevře veřejnosti

V roce 2007 byla schválena koncepce obnovy zámku na budoucí opravy, která řeší postup dalších oprav a následné využití zámku, které je určeno jako „prezentace objektu veřejnosti prostřednictvím expozice související úzce s objektem jako rokokového sídla v jižním křídle a expozice věnovaná období související s životem rodiny poslední soukromého majitele zámku v západním křídle“.

Tím byla rodina Grolda Détéindre, která o zámek přišla v roce 1945. Zámek pak sloužil Výzkumnému ústavu chmelařskému v Žatci. Dnešní rokokovou podobu získal zámek ve druhé polovině 18. století.