Postavená stezka vedoucí Pod Šancemi, podél břehu řeky budí mezi občany i zastupiteli Loun rozpaky. Stavbu město nepřevzalo a v tomto týdnu ji začala firma, která stezku budovala, uvádět do přijatelného stavu.

„Cesta Pod Šancemi je v naprosto havarijním stavu. Spíš jsme si udělali pořádnou ostudu,“ postěžoval si na jednání zastupitelstva Josef Klesal. Město požaduje po staviteli opravu. „Práce byly nepřijatelné. Dohodli jsme se s firmou, že na své vlastní náklady uvede cestu do přijatelné podoby,“ uvedla Ivana Hádková z lounské radnice.

Lidem vadí i odpadky

Lidé stezku nevyužívají, protože se jim nelíbí. „Po celé trase jsou na březích poházené odpadky. Cesta ani zábradlí není vůbec bezpečné. Mělo to být uděláno lépe,“ postěžovala si Lucie Králová z Loun. Vstupu obyvatel na stezku zabraňují cedule s omezením přístupu, ovšem ty po pár dnech mizí. „Přístup na stezku je omezen již od března značením. Ale vždy po pár dnech zmizí,“ upozornila I. Hádková.

Náprava by měla přijít za měsíc. „Je vypracován průběh stavby. Předpokládám, že práce by měly být skončeny do měsíce či měsíce a půl. Ovšem nechci hnát termín do krajností. Dávám přednost tomu, aby stezka byla bezpečná a kvalitně postavená,“ dodala I. Hádková.

close zoom_in

Stezka podél břehu Ohře se stále staví