Projít si celou stezku podél Ohře v Lounech už nebude možné. Tamní radnice rozhodla, že některé poškozené úseky uzavře. Oprav se dočkají jen vybraná místa.

Stezka je v současné době značně poškozená. Kromě obvyklého řádění vandalů, kteří opakovaně demolují dřevěné zábradlí, se nyní objevil mnohem vážnější problém – sesuv svahu. „Na dvou místech se zábradlí zásadně prohnulo směrem k řece a hrozí, že by tam někdo mohl spadnout. Také podpěrné kulatiny, které držely svah nad stezkou, aby se nesesouval na ni, se někde odklopily a nyní leží přímo na cestě. Lidé by po nich museli chodit jako na překážkové dráze," popsala již dříve stav stezky Blanka Sunkovská, vedoucí odboru správy majetku lounské radnice.

Úředníci se tak museli zamyslet nad budoucností celé stavby. „Úseky s menšími závadami budou znovu opraveny. Části, kde se sesuly podpěrné kůly, budou uzavřeny," uvedla Renáta Čapková, tajemnice lounské radnice. Nové tabulky budou navíc zájemce o procházku informovat o tom, že do míst vstupují pouze na vlastní nebezpečí.

Opravy si vyžádaly statisíce

Tato rozhodnutí, která učinili lounští radní v minulých dnech, jsou prozatímní. O celém projektu stezky a možných dalších budoucích úpravách se bude ještě jednat. Ve hře by mohla být také možnost úplného zrušení a zachování jen některých přístupových bodů, kudy by zájemci mohli z ulice Pod Šancemi sestoupit k hladině Ohře.

Problémy provází stavbu od samotného počátku. Budování a uvedení do provozu zasáhly průtahy, stala se také oblíbeným místem, kde si vandalové vybíjejí své frustrace. Zatím, bez nadcházejících oprav, město investovalo do tohoto projektu celkem 1,473 milionu korun. Jen údržba a opravy si vyžádaly dohromady 230 tisíc korun. Nemalou částku si vyžádalo například také obnovení po velké vodě v roce 2011 – skoro 36 tisíc korun.