Petici proti propuštění Evy Kleinové podepsalo na internetu přes šest stovek lidí. Další připojili své podpisy na petiční archy, se kterými chodili studenti gymnázia v ulicích města. Autoři petice vyzývají, aby ředitel Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech Daniel Syrovátko záměr přehodnotil.

„Myšlenka na petici vznikla u studentů gymnázia. Já jsem ji založil na internetu, aby se mohla veřejnost zapojit více. Paní Kleinovou znám, na gymnáziu mě učila, s jejím propuštěním nesouhlasím. Podepsané petiční archy chceme předat panu řediteli gymnázia,“ sdělil Pavel Jelínek, autor petice na internetu.

Eva Kleinová, ODSVelkou podporu učitelce Evě Kleinové vyjádřili i četní pisatelé na sociálních sítích. „Pevně věřím, že pan ředitel své rozhodnutí ještě zváží a přehodnotí. Tohle opravdu není šťastné rozhodnutí. Paní Kleinová si po 25 letech na gymnáziu zaslouží jiný odchod do důchodu – velké poděkování a kytici. A ne výpověď!“ napsala například Veronika Kyčera Kučerová. „Vždyť za ty roky na gymnáziu odučila několik generací studentů, kteří ji drtivá většina milovali, organizovala akademie, vedla pěvecký sbor, který školu nesčetněkrát reprezentoval i v zahraničí. Pamatuji situace, kdy se nám, studentům, věnovala i ve svém volném čase,“ dodala.

„Ta podpora mě těší. Vůbec jsem to nečekala, je to pro mě nádherné. To je nejvíc, čeho jsem se mohla ve své učitelské praxi dočkat. Ať už celá věc dopadne, jak dopadne,“ řekla Deníku Eva Kleinová.

Odchod učitelky z gymnázia není ještě úplně hotová věc. Ona sama by ráda, alespoň podle svých dosavadních vyjádření, na škole zůstala.

Ještě není rozhodnuto

„Paní Kleinová výpověď zatím nepřevzala a já jsem ji následně jiným způsobem nepodával. S ohledem na to, jak se situace vyvinula, chci s paní Kleinovou mluvit opakovaně v pátek. Věc musím nyní řešit s ní osobně, nikoliv prostřednictvím médií. Případné další informace budu moci poskytnou po schůzce s ní,“ sdělil ředitel lounského gymnázia Daniel Syrovátko.

O celou věc se zajímal i zástupce zřizovatele školy z Krajského úřadu Ústeckého kraje. I když podle informací Deníku neoficiálně. „Kraj jako zřizovatel školy nemá zákonné oprávnění zasahovat řediteli školy do pracovně právní problematiky. Není nám známo, že by kraj samotnou otázku propuštění paní učitelky řešil a nějak by do ní zasáhl. Ředitel školy je dle Zákoníku práce zodpovědnou osobou, která rozhoduje v pracovně právních záležitostech v rámci jím řízené organizace,“ sdělila Lucie Dosedělová, tisková mluvčí Ústeckého kraje.

"Paní Eva Kleinová bohužel, i přes dlouholetou praxi, nesplňuje kvalifikační předpoklady stanovené zákonem o pedagogických pracovnících. Ředitel školy může takového pedagogického pracovníka zaměstnávat na dobu nezbytně nutnou – do doby, kdy má možnost obsadit místo kvalifikovaným učitelem. O místo učitele hudební výchovy k dnešnímu dni projevili zájem již tři uchazeči s potřebnou kvalifikací i dlouholetou praxí," vysvětlil Daniel Syrovátko.