Českou republiku může postihnout rozsáhlý výpadek rozvodů elektrické energie tzv. blackout. Hrozí, že nadbytek elektřiny v rozvodné síti způsobí její rozsáhlý výpadek.

Přes ČR totiž teče abnormální množství elektrické energie.Může za to hlavně nárůst výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů v Německu a uzavření tamních jaderných elektráren. To s dalšími důvody přineslo větší množství energie v české přenosové síti.

ČEPS, který českou přenosovou soustavu spravuje, chce problémy řešit několika způsoby. Jedním z nich je posílení sítě.„V následujících osmi letech proto investujeme do posílení přenosové soustavy přes dvě miliardy eur, aby byla schopna zvládnout nejenom obnovitelné zdroje v České republice, ale i mimo naše území,“ oznámil český premiér Petr Nečas.

ČEPS v současné době připravuje výstavbu několika nových vedení velmi vysokého napětí, které povedou přes okres Louny. Povedou z rozvodny u Výškova u Elektrárny Počerady do středních i severních Čech. Nové stožáry zpravidla vyrostou v sousedství trasy už existujícího vedení. Kromě posílení české přenosové soustavy mají nová vedení vyvést výkon nově budované paroplynové elektrárny v Počeradech.