Nová kanalizace je navržená jako tlaková s čerpacími jímkami u jednotlivých domů. Během stavby se do země položí několik kanalizačních řadů, povedou pod zmíněnou Blšankou nebo železniční tratí. Městský úřad v Žatci v minulých dnech vydal vodoprávní povolení stavby a stanovil desítky podmínek, za kterých se může realizovat.