Městská policie v Lounech řeší během léta častěji případy porušování občanského soužití. Probíhají i kontroly v restauracích, jestli nepodávají alkohol mladistvým. „O prázdninách strážníci nejvíce řeší případy porušování občanského soužití, například hlasitou hudbou. Často jsou upozorňováni na opilce nebo skupinky hlučných lidí,“ uvedl Miloslav Malý, zástupce ředitele Městské policie Louny.

Většinou domluva k nápravě stačí

O víkendech zasahují strážníci nejvíce. „Řešili jsme případy hlučných rodinných oslav v panelových bytech nebo skupinky převážně mladých Romů, kteří v noci hrají na kytaru na sídlištích a nezdráhají se zahrát i na centrálním Mírovém náměstí nebo hlasitě v ulicích pokřikují,“ pokračoval Malý.

Když nestačí domluva, pomůže podle něj bloková pokuta. „Často strážníci upozorňují na ztišení hudební produkce v restauracích nebo barech. Pokud hlídka na místě zjistí, že je hluk nadměrný, ve většině případů postačí domluva. V opačném případě lze uložit blokovou pokutu nebo případ předat ke správnímu řízení,“ řekl M. Malý.

Mladistvým nalévají alkohol v restauracích častěji

Během prázdnin se městská policie věnuje také kontrolám lounských restauracích, jestli obsluha nenalévá alkoholické nápoje mladistvým. „Ve městě evidujeme 83 restaurací, heren a barů, kde se podává alkohol. Strážníci provádějí kontroly v průběhu celého roku. Během posledního čtvrtletí byla provedena v každém zařízení minimálně jedna kontrola,“ vysvětlil M. Malý. Počet případů, kdy byl mladistvému prodán alkohol, letos vzrostl. „Od počátku roku strážníci řešili nebo oznámili na městský úřad celkem 17 případů porušení zákona týkajícího se přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxickými látkami, včetně prodeje nebo podání cigaret osobám mladším 18 let. Stejný počet těchto přestupků řešili strážnici za celý rok 2006,“ zdůraznil M. Malý.

Naopak se strážníci letos nesetkali s případem, kdy by zakoupený alkohol mladiství konzumovali na veřejném prostranství. „V minulých letech jsme tyto případy řešili. Pokud by bylo toto zjištěno, samotný konzument mladší 18 let se žádného přestupku nedopouští. O jeho chování jsou ale informováni rodiče a případ je předán na příslušný sociální odbor,“ dodal M. Malý.