Další zbraň, která má pomoci ke klidu v ulicích, přibyla do arzenálu strážníků Městské policie v Lounech. Jde o hlukoměr, který výrazně usnadní řešení stížností na příliš hlasitou hudbu nebo halasící hosty podniků.

První ostrý zásah má přístroj za přibližně deset tisíc korun už za sebou. „Minulý víkend jsme ho použili  poprvé, a to právě při oznámení o rušení nočního klidu. Limit hluku tehdy překročen nebyl," uvedl
Martin Svoboda, zástupce ředitele strážníků. Nejvyšší přípustnou hranici hluku v nočních hodinách stanovují
hygienické předpisy, a to na čtyřicet decibelů. „Připouštíme ještě toleranci pěti decibelů," doplnil M. Svoboda.

Zatím budou městští policisté brát zařízení právě k případům, kdy si bude někdo z občanů stěžovat na hluk.
Později, až se s ním sžijí a vyhodnotí výsledky, by mohli sami namátkou kontrolovat vytipované lokality, kupří-
kladu u diskoték a dalších klubů. „Do budoucna se tomu určitě nebráníme, ale nyní jsme teprve na začátku," potvrdil zástupce ředitele. 

Ti, kdo noční klid poruší, by mohli možná zajásat u konstatování, že hlukoměr neumí naměřenou hodnotu uchovat – například pro pozdější správní řízení. I na to ovšem strážníci myslí. „Máme jasně dané nařízení
přístroj s naměřenou hodnotou okamžitě vyfotografovat, navíc budeme mít k dispozici i fotky z místa a MP4 záznam včetně zvuku," vysvětluje postup Martin Svoboda. Fotografie, záznam zvuku i obrazu z daného místa
pak bude v případě potřeby dostačujícím důkazem.