Lounští strážníci začali v rámci pochůzkové činnosti předávat seniorům bezpečnostní alarmy malé plastové krabičky na baterii, které při spuštění jednoduchou manipulací, vytržením poutka, vydávají nepřetržitý hlasitý signál. Zařízení má pomoci seniorům přivolat pomoc v případě nouze.

Alarm Městské policie Louny„Celkem má Městská policie Louny na 300 kusů těchto alarmů, na kterých je uvedeno číslo tísňové linky městské policie 156," uvedl Miloslav Malý, zástupce ředitele Městské policie v Lounech. „Část alarmů bude také rozdána v lounské knihovně, kde se někteří senioři pravidelně scházejí, část byla předána do pečovatelského domu a přes dvě stě kusů bude předáno právě v ulicích města," dodal.

Spuštění alarmu může odradit případného útočníka nebo může přivolat pomoc při náhlé zdravotní indispozici. „Bezpečnostní alarm mohou lidé nosit při sobě stále v ruce nebo v kapse. Senioři tuto malou pomůcku ke zvýšení jejich ochrany či přivolání pomoci, vítají," sdělil M. Malý.