Tři místa pro strážníky nemůže od května letošního roku obsadit vedení Městské policie v Lounech. Těch málo zájemců, kteří se o práci strážníka ucházejí, nesplňuje požadavky.

Ne každý se na práci strážníka hodí. Nesplňují buď požadované vzdělání nebo neprojdou fyzickými prověrkami. „Náplň práce strážníka vyžaduje psychickou zátěž, zdravotní a fyzicky dobrý stav, což je u dnešních mladých zájemců problém. Jedno z kritérií je také střední vzdělání, což je zajisté správná podmínka, ale také snižuje potenciální počet zájemců z řad vyučených, kteří by mohli být i kvalitními strážníky. V neposlední řadě se snižuje počet těch, kterým by práce u městské policie vyhovovala. Ne každý má v krvi nejen občanům pomáhat, ale také dbát na pořádek,“ řekl zástupce velitele lounské městské policie Miloslav Malý.

Budoucí strážníci musí splňovat určité předpoklady – věk nad 21 let, bezúhonnost, beztrestnost, řidičský průkaz skupiny B, úplné střední vzdělaní, zdravotní způsobilost a fyzickou zdatnost. „Uchazečů se hlásí poměrně málo. Důvodem jejich nepřijetí je, že nemají maturitu, nebo mají špatný zdravotní stav a v neposlední řadě absolutně nesplňují základní fyzickou zdatnost pro tuto práci,“ vysvětlil M. Malý.

Uchazeč musí projít pohovorem, fyzickými a psychologickými testy, dvouměsíční intenzivní výukou ve školícím středisku v Příbrami, poté absolvuje zkoušku před komisí Ministerstva vnitra ČR. „Strážník pak po úspěšných zkouškách získává osvědčení na dobu 3 let. Po třech letech a dále každé tři roky musí své znalosti opět obhajovat před komisí ministerstva. Já byl od roku 1992 na zkoušce v březnu letošního roku celkem již pošesté,“ dodal Miloslav Malý.