Strážníci Městské policie v Lounech v uplynulém roce řešili 2979 přestupků, za které uložili blokové pokuty v celkové výši 1,114 milionu korun. Je to o 73 přestupků více než v roce 2011.

„Nejvíc strážníci řešili dopravní přestupky. Konkrétně 2058," sdělil Miloslav Malý, zástupce ředitele městské policie v Lounech. Mezi nejčastější prohřešky patří špatné parkování aut.

„Strážníci dále řešili například 302 přestupky proti veřejnému pořádku. Pro srovnání, v roce 2011 jich bylo 264," sdělil M. Malý. Dalších 224 přestupků loni řešených lounskými strážníky byly prohřešky proti majetku. Jednalo se nejčastěji o krádeže v supermarketech a menších obchodech. V roce 2011 lounští strážníci takových věcí řešili o něco málo víc 243.

V Lounech hodně přibylo přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a toxikománií, kdy se nejvíce řešilo kouření na zákonem zakázaných místech. Zatímco v roce 2011 bylo 119 takových přestupků, loni jich lounská městská policie řešila 268.