Reakce na článek Lounská radnice dala podnět k šetření vlastní městské policie, který vyšel 31. března.


ČSSD se před volbami netajila tím, že chce změnu ve vedení Městské Policie Louny (MP), a to z prostých důvodů. Celý systém fungování městské policie je založen pouze na koncepci jednoho člověka - ředitele MP, který o práci v bezpečnostních složkách nemá a nikdy neměl ponětí.

To, že Městskou policii v Lounech zakládal, je pravda. Kladu si otázku, proč zrovna on. Kdyby městská policie fungovala profesionálně a ve prospěch občanů města, tak mně osobně je jedno jestli je tam „Petr nebo Pavel“. Ředitel MP nikdy nezkusil co je to v noci při -20 stupních odšlapat směnu, nikdy nezkusil zákrok proti rváčům. Pouze si myslí, že to dokáže vyhodnotit. Vždy umí hledat chyby pouze u jiných.

Kde je vlastně chyba, když za dobu jeho funkce odešlo či muselo odejít cca 70 strážníků, z nichž někteří slouží dodnes na jiných odděleních, kde jsou spokojeni? Ředitelé těchto MP děkují, že k nim přišli draze proškolení strážníci a jsou s nimi spokojeni. Stačí nemít na očích černé brýle a jít mezi lidi a ptát se. Ptát se obyčejných strážníků, kteří vykonávají pro město záslužnou a těžkou práci.

V Lounech se strážníci obávají o svoji práci, zejména od doby , kdy již před několika lety sepsali petici proti řediteli. Bohužel se jich nikdo nezastal a směšně se to smetlo ze stolu. Poté jich mnoho muselo odejít.

O tom, jak o strážnících ředitel hovoří (vulgárně), jsem slyšel na vlastní uši. Zamyslel se někdo nad tím, s jakým morálním kreditem pan ředitel zakládal místní městskou policii? On sám tvrdí, jak je čestný a poctivý, ale ptejte se obyčejných lidí a strážníků, ptejte se obyčejných lidí v Technických službách.

To není politika…

Chci oponovat tomu, že se jedná o politický boj na radnici, jak uvádí paní redaktorka. To není vůbec politika, to je pouze o lidech. Někteří strážníci se bojí mluvit z obavy o práci. Přesto věří, že nové politické spektrum, které je v současné době v zastupitelstvu, s tím konečně něco udělá.

Strážník uložil blokovou pokutu oprávněně a přestupce s tím souhlasil – tím je tato pokuta pravomocná! Již neexistuje žádný způsob, jak ji zvrátit. Pokutový blok je podepsán jak strážníkem, tak přestupcem. Nyní buď přestupce zaplatí na místě a nebo v případě , že nemá u sebe hotovost, tak buď složenkou či na služebně. Jiná možnost prostě neexistuje. Pokud tuto pokutu někdo stornoval, jednoznačně svoji pravomoc překročil! Toto je prostě nezákonné. Pokud někdo z vedení města či pan ředitel MP uvádí něco jiného, tak je to zesměšnění zákona.

Co se týče studia dalšího člena vedení MP, tak někdo, komu zaměstnavatel platí nejen náhrady za studijní volno, ale i neskutečně vysoké částky za školné na soukromé vysoké škole a tento pán si vykáže studijní volno a jede si vydělat do ciziny, tak je to výsměch všem slušným pracujícím lidem. Lidem, kteří si musejí platit školu ze svých prostředků a studují v rámci své řádné dovolené. Pokud toto někdo bagatelizuje a nic neobvyklého v tom nevidí (možná záškoláctví), tak v době, kdy město počítá každou korunu, mi nezbývá nic jiného, než se proti tomu postavit a něco udělat.

Pavel Csonka,
místostarosta Loun za ČSSD

(text byl redakčně upraven)