V Žatci působí dvě strážnice doslova v roli detektivů. Pomocí tyče s úchopným zařízením zkoumají, kdo odhazuje nelegálně odpad, uvedl ředitel městské policie v Žatci Jiří Štorek.

Podobně v Litvínově i podnikatelé porušují vyhlášku města a vyhazují odpad k popelnicím. „Jde o obaly, dokonce i zbytky z různých rychlých občerstvení. Většinou se jedná o vietnamské obchodníky. V těchto případech většinou kontrolujeme odpad, ze kterého se dá vyčíst jeho původce. „Minulý měsíc jsme po zaměření na tyto obchodníky po dva dny řešili pokutou asi patnáct Vietnamců,“ uvedl ředitel Zdeněk Urban.

Podobně postupují i v Děčíně. „Řadu nepořádníků se už podařilo určit a správní orgán je potrestal,“ uvedl Tomáš Pavlík z městské policie.