Rada Ústeckého kraje doporučila středním školám, jež kraj zřizuje, aby pořádaly přijímací zkoušky. Na gymnáziích mají mít jednotnou podobu. Na žáky 9. tříd v okrese Louny tak pravděpodobně čekají v příštím roce přijímací zkoušky. Středních škol, které v okrese Louny kraj zřizuje, je po jejich slučování v posledních letech pět jedna v Podbořanech a po dvou v Lounech a Žatci.

Střední školy v okrese Louny zřizované Ústeckým krajem:
 
Louny: Gymnázium Václava Hlavatého, Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla 
Žatec:Gymnázium, Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická 
Podbořany:Gymnázium a Střední odborná škola
Žatec, soukromé školy:
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Soukromá obchodní akademie, Střední odborná škola a střední odborné učiliště SČMSD

Po jednání rady o tom informovalo vedení kraje. Zkoušky pro příští školní rok by se měly týkat denních čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou. „Většina škol bere děti bez přijímaček, letos se dělal pilotní ročník jednotných přijímacích zkoušek, byl to ale test z obecných studijních předpokladů. Teď je poprvé doporučeno uskutečnit přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky," uvedla mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Hanáčková. Do všech čtyřletých oborů v denní formě vzdělávání zakončených maturitou by tak měly být zařazeny přijímací zkoušky z češtiny a matematiky. Výjimku tvoří umělecké obory, kde je součástí přijímacího řízení talentová zkouška.

Zkvalitnění vzdělávání

Přijímací zkoušky na krajská gymnázia by měly mít v celém regionu jednotné zadání, hodnotit by se měly podle jednotných kritérií. „Každý test bude hodnocen 50 body, celkem bude možno získat 100 bodů. Podmínkou pro přijetí bude získání v součtu z obou testů nejméně 55 bodů ze 100 možných, přičemž hranice pro přijetí bude 25 bodů z českého jazyka a 25 bodů z matematiky," uvedla Hanáčková. V ostatních školách bude nastavení kritérií záviset na jednotlivých ředitelích.

Krok má přispět ke zkvalitnění vzdělávání. „První předpoklad je, že aspoň na některé školy nebude brán každý; budou to školy, kde musíme držet určitou úroveň. A ta se dá držet jen tím, že budou přijímací zkoušky, určité podmínky, které pokud děti nesplní, nemohou na ni nastoupit," uvedl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Ředitelé by měli doporučení respektovat

Kraj ředitelům svých středních škol konání zkoušek nenařizuje, ale doporučuje. „Vycházíme z toho, že zřizovatelem těchto škol je Ústecký kraj, takže by ředitelé měli aspoň v tomto respektovat doporučení svého zřizovatele," dodal hejtman. „Myslím, že by zájmem každého ředitele měla být kvalita výuky, přijímací řízení jsou prvním stupněm k tomu, aby se kvalita na středních školách zlepšila," doplnil jeho náměstek Stanislav Rybák.

Předpokládané finanční náklady pro rok 2014 na zajištění všech činností spojených s realizací přijímacích zkoušek činí zhruba 500 tisíc korun bez DPH.