Na různých stanovištích ukazovali krásy živé i neživé přírody ochránci zvířat, ornitologové, muzejníci. Zajímavosti přivezl i Zoopark Chomutov. Lidé si mohli prohlédnout, případně pohladit živé ovce a kozy. Probíhalo oblíbené pozorování syslů, řemeslníci ve stáncích předváděli staré dovednosti a děti lákal malý lunapark. Zájemci mohli absolvovat komentované vycházky či se například podívat na ukázky stříhání ovcí.