„Hlavovým řezem jsou ošetřovány dřeviny, které byly v minulosti nevhodně vysazeny do úzkého prostoru a velikostí své koruny zasahují do oken a fasád přilehlých domů či ohrožují bezpečnou průjezdnost. Pokud byly dřeviny v minulosti hlavovým řezem ošetřovány, je nezbytné tento řez v pravidelných intervalech opakovat, a to z důvodu zamezení zesílení větví, které vede k vylamování větví již založeného řezu. Řezy korun stromů jsou důležité především z hlediska eliminace poškození dřevin a v neposlední řadě i zajištění bezpečnosti k okolí,“ vysvětlila radnice.

K dopravnímu omezení v dané lokalitě nedojde s výjimkou vyparkování vozidel. Dopravní značení bude umístěno na konkrétních místech s dostatečným časovým předstihem.