Práce v závěru loňského roku nařídil žatecký stavební úřad. Navezením materiálu o výšce až 80 centimetrů se jednak nevhodně zasáhlo do záplavové oblasti řeky Ohře, jednak se materiál z nezpevněné cesty rozšiřuje na okolní pozemky. „S ohledem na omezené možnosti příjezdu k nemovitostem budou stavební práce prováděny a uzavírka komunikace bude pouze od 7.30 do 16 hodin, aby obyvatelé měli možnost cest do a ze zaměstnání, škol a podobně,“ uvedl vedoucí odboru dopravně správních agend žatecké radnice Jiří Dobruský.

Provozu na cyklostezce Ohře mezi Žatcem a Nechranickou přehradou, která mezi Stroupčí a Přívlaky k rozcestí U Křížku vede blíže k řece, by se práce dotknout neměly.