„Onemocnění Covid-19 bohužel aktivně vstoupilo do života i naší školy, a tak jsme nuceni reagovat opatřeními nařízenými hygienickou stanicí. V úterý 8. září jsme krátce po poledni byli informováni o pozitivním výsledku testu jednoho ze studentů třídy 4.A4. Dle pokynů hygieniků byla všem žákům uvedené třídy 4.A4 a třem žákům ze třídy 8.A8 nařízena domácí karanténa, která bude trvat do 14. září,“ sdělil ředitel školy Daniel Syrovátko.

Po dobu nařízené karantény bude výuka dotčených žáků probíhat distanční formou. „Ostatní provoz školy zůstává bez omezení. Používání ochranných roušek ve škole nebylo nařízeno, všechny osoby ve škole však žádáme o důsledné dodržování hygienických a zdravotních zásad v prostorách školy,“ dodal ředitel.