Bytové domy v proluce v Jakubské ulici, nové využití bloku v místě bývalé pojišťovny v ulici Obránců míru nebo prostoru dnešního letního kina a supermarketu Lidl. Takové a mnohé další úpravy Žatce navrhli studenti architektury. S jejich pracemi se veřejnost může seznámit v předsálí žatecké restaurace U Orloje, kde jsou vystavené papírové trojrozměrné modely i velké plachty s konkrétními návrhy. Budou tam ještě zhruba dva týdny.

„Jde o ideové náměty studentů. Zajímavé jsou proto, že přinášejí úplně jiný pohled lidí, kteří nejsou se Žatcem nijak spojení,“ vysvětlila Eva Pettrichová, jediná vystavující ze Žatce.

Pro svou diplomovou práci si vybrala proměnu bývalého chmelařského skladu na rohu Nákladní ulice na knihovnu, která by zkompletovala všechny dokumenty o technických památkách navržených do UNESCO.

Šestnáct studentů z ČVUT

Právě ona se podílela na zorganizování pobytu mladých architektů v Žatci, ze kterého vzešly konkrétní návrhy. Šestnáct studentů bakalářského a magisterského studia Fakulty architektury ČVUT v Praze pod vedením architektů Josefa Mádra a Šárky Malošíkové ze školního ateliéru MáMA přišlo s nápady a vizemi, které mohou vést k novému pohledu třeba na proluky nebo nevyužité domy ve městě. „Jsou to ideová řešení. Nic z vystavených návrhů se v dohledné době ale stavět nebude,“ připomněla Eva Pettrichová.

„Já osobně jako obyvatelka Žatce největší přínos vidím v návrzích na přeměnu proluky v Jakubské ulici na bytový dům. Toto bydlení v centru města úplně chybí,“ vysvětlila Eva Pettrichová.

Plachty i modely zůstanou po výstavě, která je zatím naplánovaná do půlky března, vedení města. „Věřím, že se stanou součástí diskuzí s vlastníky domů, případně budou sloužit jako podklad k budoucím realizacím. A třeba se využijí pro získání dotací,“ dodala.

Město může studie do budoucna použít jako databanku nápadů. Buď je dál rozpracovat nebo využít jako inspiraci pro další rozvoj. „Jsme rádi, že studenti tady byli a že návrhy vytvořili. Jejich dřívější náměty, které se týkaly chmelařských skladů, nám pomohli. Mohli jsme ukázat případným investorům, jak se dají využít,“ sdělila starostka Zdeňka Hamousová.