Mezi Hlubany a Buškovicemi v přírodě na okraji Podbořan by mohla být vybudována nová naučná stezka s řadou zajímavých druhů stromů a příjemnými zákoutími k procházkám a odpočinku.

Přesně tento nápad vymysleli Eva Forejtová, Ivana Otipková, Miroslav Podlesný a Anna Trochová, studenti Gymnázia a SOŠ Podbořany. Přihlásili se s ním do soutěže s názvem Navrhni projekt, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. A svůj projekt zpracovali tak kvalitně, že s ním vyhráli regionální kolo a postoupili do celostátního finále!

Soutěž Navrhni projekt

Uvedená soutěž probíhá už v pátém ročníku. „Její obliba mezi studenty i pedagogy stále stoupá. Jsme moc rádi, že se stále nachází dost mladých lidí, kteří mají zájem o regionální rozvoj a budoucnost jejich okolí jim není lhostejná," řekla Olga Letáčková, náměstkyně ministra pro místní rozvoj.

„Vyučuji předmět základy ekonomiky a v jeho rámci jsme se soutěži věnovali. Mám velkou radost, že studenti slaví s projektem úspěch," sdělila Jana Hoťková, učitelka, která studenty vedla.

Pozvání na radnici

Úspěšnou čtveřici mladých lidí v lednu ocenili také představitelé města Podbořan, kteří je pozvali na radnici. Studenti oktávy gymnázia tam představili starostovi Radku Reindlovi a místostarostovi Karlu Honzlovi svou myšlenku ve všech podrobnostech. „Podstatou nápadu je vybudování víceúčelové naučné stezky vedoucí z Hluban do Buškovic. Podél stezky by byly vysázeny různé druhy stromů. Vzniklá naučná stezka by pak sloužila v první řadě pro potřeby školní výuky, žáci všech věkových kategorií mohou chodit poznávat stromy nejen v učebnicích, ale v reálné podobě v přírodním prostředí. Stezka samozřejmě může sloužit i komukoli dalšímu - všem zájemcům z města a okolí k procházkám, rekreačnímu sportování či odpočinku na lavičkách v přírodě," vysvětlili studenti.

Nápad mladých lidí přitom vůbec není nereálný. „Město chystá v uvedené lokalitě rekonstrukci současné cesty. Až bude opravena a revitalizována, není důvod, proč by tam nemohly být vysázeny nové stromy a vzniknout naučná stezka. Mohlo by to být poslední fází celé rekonstrukce," uvedl starosta Podbořan Radek Reindl.

Zatím jde jen o vizi studentů

Zatím je ovšem projekt stále jen ve fázi studentské vize. O skutečném vybudování víceúčelové naučné stezky a souvisejících investicích by museli rozhodnout zastupitelé města. Studenty nyní ještě čeká další prestižní bitva prezentace a obhajoba projektu v celostátním finále soutěže. Toto finále proběhne už příští týden, 26. ledna, v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj ČR v Praze. Držíme palce!

Alena Dukátová