Čtyři gymnázia v severních Čechách se letos přihlásila do projektu, který se zabývá soužitím českého, německého a židovského obyvatelstva na teritoriu severních Čech a mnoha dramatickými událostmi, jež toto spolužití provázely.

Z okresu Louny se zapojilo Gymnázium v Lounech, v novém projektu budou pracovat rovněž studenti z Kadaně, Chomutova a Ústí nad Labem. Projekt pořádá občanské sdružení Antikomplex, které se dlouhodobě věnuje vylepšování sousedských vztahů mezi lidmi v česko – německém pohraničí, rozvíjení vědomostí o společném regionu a odstraňování bariér z minulosti.

„Chceme spolu se studenty mapovat cestu soužití českého, německého a židovského obyvatelstva počínaje dramatickými 30. lety přes druhou světovou válku až k poválečným měsícům roku 1945, kdy mnohonárodnostní soužití v severních Čechách definitivně skončilo,“ uvedl Ondřej Matějka z občanského sdružení Antikomplex.

Studenti podle něj zpracují pod vedením učitelů prezentaci o vývoji vztahů a také násilných excesech ve zkoumaném období. Budou se opírat o dosud známé informace, autentické archivní dokumenty a rozhovory s pamětníky. „Smyslem jejich práce je najít vlastní cestu k pochopení historie regionu a zprostředkovat toto poznání dalším,“ sdělil Ondřej Matějka.

Práce studentů má trvat přibližně rok. Jejím konkrétním výstupem by měly být odborné přednášky, putovní výstava a nová kniha, která bude plnit roli průvodce po tragických místech historie severočeského regionu, o nichž se dosud spíš mlčelo.

K nejtragičtějším událostem poválečných násilností v Čechách vůči civilnímu obyvatelstvu došlo v Postoloprtech u Loun a v Krásném Březně u Ústí nad Labem.

V Postoloprtech bylo na dvoře bývalých kasáren bez soudu postříleno nejméně 763 německy mluvících lidí včetně žen a dětí. V Krásném Březně byly další stovky lidí zfanatizovaným davem shozeny z mostu do Labe, postříleny nebo utopeny.

Občanské sdružení Antikomplex se snaží přispět ke smíření mezi oběma národy. Na projektu se též podílí Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Česko–německý fond budoucnosti.