V Žatci nyní učinili pro proměnu parků první krok. Město si nechá zpracovat studii, která ukáže, jak by revitalizace měla vypadat. A zároveň nastíní podobu nového parku v místě dnešního pole na sídlišti Jih a proměnu zpustlé lokality Bufo. Dokument má zároveň řešit zadržování vody v parcích. Ta v současné době odtéká nevyužitá potrubím do Ohře.

Město vypsalo výběrové řízení na zhotovitele studie, nabídky mají zájemci předkládat do 3. září. „Předmětem této veřejné zakázky je zpracování kompletní fotodokumentace místa, dendrologický průzkum, hydrologický průzkum, geodetické zaměření včetně návrhu nových cest, posouzení a návrhu úpravy trasování cestní sítě a zpracování zjednodušené projektové dokumentace ve stupni studie zahradnických úprav parků,“ uvádí se v zadání.

To zásadní, co by měl dokument řešit, je zadržování vody a její režim. Městské parky v Žatci pod nemocnicí založené v 19. a počátkem 20. století kdysi vodou překypovaly. Prameny se ale další výstavbou ztratily, respektive se drenážemi odvedly jinam. Dnes už zbyla v parcích jen torza vodních děl.

Město počítá s tím, že pro parky využije vydatný vodní zdroj, který se nachází pod sídlištěm Jih. „Každých pět, šest minut se spouští čerpadlo, které ze studny v Lípové ulici odvede dva, tři kubíky vody. Je to velké množství. Tuto vodu bychom chtěli využít a zadržovat v retenční nádrži, kolem které by vznikl přírodní parčík u sídliště,“ popsala Gabriela Becková z odboru rozvoje žatecké radnice.

Voda z nového parku by pak putovala do lokality Bufo, kdysi vyhlášeného místa s výskytem chráněných živočichů. Dnes je spíš skládkou a zarostlou džunglí. Z Bufa by voda samovolně tekla do níže položených městských parků pod nemocnicí.

Nové lavičky, altány i cesty

Zároveň se počítá s doplněním zeleně, laviček, odpadkových košů, vyrostou nové altány, počítá se s výstavbou cest. „Studii necháme zpracovat v maximálním rozsahu. Až bude hotová, budou se podle ní moci zastupitelé rozhodovat, jak dál,“ sdělila vedoucí odboru rozvoje města žatecké radnice Kateřina Mazánková.

Zároveň se začíná rýsovat, kde na to město vezme finance. Radnice počítá s tím, že na parky využije peníze, které získá zpět od lidí, kteří si od ní půjčí na výměnu kotlů. V nadcházející vlně kotlíkových dotací mohou zájemci v Žatci a šesti spádových vesnicích kromě ní totiž získat i bezúročné půjčky od města. Peníze na ně poskytne stát. Pokud vrácené peníze město využije na ekologické projekty, může si je nechat. Zájem o kotlíkové půjčky zatím projevilo v Žatci 33 lidí, město by díky tomu mohlo získat téměř šest milionů korun. „Na revitalizaci parků se budeme snažit získat dotace. Peníze z kotlíkových půjček využijeme třeba na uhrazení spoluúčasti města,“ vysvětlil místostarosta Radim Laibl.

Revitalizace parků v Žatci je dlouhodobým projektem. Bude probíhat několik let a po etapách.