Světově uznávaného malíře Zdeňka Sýkoru by v jeho rodných Lounech mohla připomínat nová mozaiková dlažba v prostoru před městským divadlem. Spolek Sýkora 2020 teď sbírá podpisy pod petici na podporu realizace projektu ztvárnění náměstí před Vrchlického divadlem podle návrhu významného architekta Josefa Pleskota.

Studie vznikla na základě zadání města. Iniciativy se chopila vdova po malíři Lenka Sýkorová s J. Pleskotem. „Práce se odkládaly, obávali jsme se, že projekt upadne v zapomnění, a tak jsme založili spolek, abychom dosáhli realizace do roku 2020, kdy uplyne od narození Zdeňka Sýkory sto let," vysvětlil Jiří Jiroutek, předseda spolku. Vznikla tak petice určená obyvatelům Loun a přátelům díla umělce, který patřil k průkopníkům využití počítače při přípravě výtvarného díla. Na arších už je podle Jiroutky asi 600 podpisů. „Projekt představíme v září městské radě a v listopadu veřejnosti ve Vrchlického divadle, kde bude i Josef Pleskot," řekl Jiří Jiroutek.

Čtěte více: Místo před divadlem má být rámem pro Sýkorovu mozaiku

Architekt Josef Pleskot ukazuje model možné budoucí podoby Vrchlického divadla v LounechNení náhoda, že pro připomínku rodáka si spolek vybral náměstí před divadlem. Sýkora totiž v roce 1963 vytvořil pro budovu ojedinělou protipožární oponu, ta však během rekonstrukce objektu zmizela. Připomíná ji velkoformátová fotografie ve vstupní hale.

Opona inspirovala J. Pleskota při zpracování studie úpravy náměstí před divadlem. Motiv z opony by se tak odrážel v černobílé geometrické dlažbě. Podle předběžného rozpočtu jsou náklady zhruba 5,7 milionu korun.

„Dostatek podpisů by měl být pádným argumentem, aby se záměr realizoval. Zájem mezi lidmi je a architekt Pleskot je zárukou kvalitního a hodnotného řešení," uvedl J. Jiroutek. Návrh přitom řeší nejen samotné náměstí, ale i napojení na okolní zástavbu.

Radka Fialová